Lávka přes rušnou Jedovnickou mezi Vinohrady a Líšní má být 50 metrů dlouhá a 4 metry široká

Plánovanou výstavbu souboru budov Nové Vinohrady propojí se sousední Líšní bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty přes frekventovanou čtyřproudovou komunikaci na Jedovnické.  Příprava lávky reaguje na plánovanou výstavbu administrativně-obchodního a obytného souboru Nové Vinohrady. Vzhledem k poloze na hranici s Líšní lze předpokládat, že obyvatelé budou často čerpat veřejné i soukromé služby v této městské části.

„Cílem je zajistit jejich bezpečný pohyb. S investorem Nových Vinohrad je uzavřena smlouva o spolupráci. Společnost Jedovnická, s.r.o., se v ní zavázala, že vybuduje veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně zelených ploch a předá ji do vlastnictví Brna. Poskytne také 9 759 200 korun na výstavbu bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty, která má nahradit stávající přechod. Plánujeme, že bude přibližně 50 metrů dlouhá a 4 metry široká, výška průjezdního prostoru bude minimálně 4,8 metru," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Přesné technické řešení bude navrženo až v dalších stupních dokumentace. Požadujeme, aby při návrhu byly respektovány stávající stromy a aby byla prověřena možnost využití prvků takzvané modrozelené infrastruktury. Orientační cena investice je zatím stanovena na 24 621 000 korun včetně DPH s tím, že přesnější částka bude známa po zpracování dnes zadaného investičního záměru. Vyvolanou investicí bude vybudování sloupů veřejného osvětlení umístěného na lávce včetně případných přeložek inženýrských sítí," sdělil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Navrhovaný záměr je součástí stavebních ploch vymezených v územním plánu města Brna. Je v plochách pro dopravu, ve kterých je umístění lávek pro pěší a cyklisty dle obecných regulativů přípustné. Znamená to tedy, že z pohledu územního plánu nehrozí jakékoliv zdržení, a město tak bude moci poměrně rychle vybudovat další část městské cyklistické infrastruktury, navíc v lokalitě, která je cyklisty hojně využívána i pro blízkost rekreační lokality," doplnil informace radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Možným zdrojem financování investiční akce je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), konkrétně opatření financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. Výzva k předkládání žádostí pro rok 2023 by měla být vyhlášena na podzim 2022. Také nový Integrovaný regionální operační program II pro programové období 2021–2027 v rámci podpory udržitelné multimodální městské mobility umožní výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. Programový dokument IROP II však dosud nebyl schválen, a tudíž nejsou zatím známé konkrétní podmínky pro čerpání finanční podpory.

Nejnovější tiskové zprávy
V „Zamilcu" se začalo stavět hřiště. Brňané pro něj hlasovali v participativním rozpočtu Dáme na vás
Zamilovaný hájek v brněnských Řečkovicích se rozroste o dětské hřiště a sportoviště. Začala realizace projektu Zamilec – dětské hřiště a sportoviště. Ten získal podporu veřejnosti ve 4. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás v roce 2020.

Garáže ustoupí sportu. Vedle sokolského areálu by mohla vzniknout škola se sportovní halou
Jde-li člověk kolem Husova sboru po Botanické k budově soudu, míjí nevzhledný pás zeminy se zbytky trávy a pomalovaný plechový plot. Za ním se skrývají garáže, jež jsou součástí venkovního areálu TJ Sokol Brno I. Sokolové městu navrhli, že převedou do jeho majetku pozemek s garážemi za korunu a město na něm postaví základní školu s víceúčelovou sportovní halou. Radní dnes souhlasili s vypsáním soutěže na její podobu.

Sociologický průzkum o podílu jednotlivých druhů dopravy ve městě a způsobu pohybu obyvatel si Brno objednává již pošesté
Díky opakovaným sociologickým průzkumům má magistrát k dispozici kontinuální data o podílu jednotlivých druhů dopravy ve městě a způsobu pohybu jeho obyvatel. Letošní šetření proběhne v září a bude ho mít na starost společnost Inboox CZ, s.r.o., která uspěla se svou nabídkou ve veřejné zakázce Dělba přepravní práce 2022. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Pořadník žadatelů o bezbariérové a seniorské byty zahrnuje aktuálně 500 lidí, s novými pravidly jim chce město nabízet byty rychleji
Aktualizovaný pořadník, ve kterém lidé čekají na nabídku dostupného seniorského bytu s možností pečovatelské služby nebo bezbariérového bytu, dnes schválili brněnští radní. Po revizích, které provedl bytový odbor během prvního pololetí, v něm je momentálně necelých 500 osob. Nově jsou všechny v jednom pořadníku a mohou si volit vícero lokalit, v nichž by chtěly bydlet.

(mmb)