V „Zamilcu" se začalo stavět hřiště. Brňané pro něj hlasovali v participativním rozpočtu Dáme na vás

Zamilovaný hájek v brněnských Řečkovicích se rozroste o dětské hřiště a sportoviště. Začala realizace projektu Zamilec – dětské hřiště a sportoviště. Ten získal podporu veřejnosti ve 4. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás v roce 2020.

„Jsem moc rád, že jsme mohli zahájit výstavbu dalšího projektu z participativního rozpočtu s názvem Zamilec – dětské hřiště a sportoviště, který Brňanům přinese v Zamilovaném hájku nové herní a cvičební prvky, lavičky, odpadkové koše a informační tabule. Současně lokalitu upravíme tak, aby se zachoval její přírodní ráz: součástí bude výsadba stromů, založení trávníku a celková úprava zpevněných ploch. Moc se těším, že za pár měsíců si v tomto kousku krásné brněnské přírody společně zacvičíme," uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„Za další úspěšný projekt z Řečkovic a Mokré Hory jsem samozřejmě rád. Vítám, že se herní a cvičební prvky podařilo do Zamilce zasadit citlivě a s mírou. Stejně tak nová výsadba zeleně dává smysl," řekl starosta dané městské části Marek Viskot.

Projekt Zamilec – dětské hřiště a sportoviště získal ve 4. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás celkem 3 096 hlasů od občanů Brna a umístil se na 10. příčce. V rámci realizace projektu bylo po zpracování projektové dokumentace a získání stanovisek dotčených orgánů již vydáno stavební povolení. Nyní bylo staveniště předáno zhotoviteli, který vzešel z výběrového řízení. Hotovo by mělo být na přelomu října a listopadu.

Podrobnosti o projektu Zamilec – dětské hřiště a sportoviště naleznete na webových stránkách https://paro.damenavas.cz/projekt/?id=1315