Od září se sníží a zjednoduší poplatky za pobyt v dětských skupinách

Dětské centrum rodinného typu Chovánek zřizuje dětskou skupinu s celkovou kapacitou 12 míst a Sdružení zdravotnických zařízení II Brno (SZZ II Brno) je zřizovatelem tří dětských skupin o celkové kapacitě 104 míst. Jedná se o dětskou skupinu Zahradníkova s 24 místy, Fügnerova se 45 místy a Stamicova s kapacitou 35 míst. „V rámci programu Zaměstnanost plánujeme rozšíření dětských skupin o dalších 20 míst, konkrétně o dětskou skupinu Nerudova, kde vznikne 8 míst, a dětskou skupinu Kyjevská s 12 místy," uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Od září letošního roku se sníží poplatek za pobyt v dětských skupinách a také se zjednoduší jeho výpočet.

„Paušální poplatek nahradí doposud užívaný složitý výpočet, který se odvíjel i od pravidelnosti docházky dětí do zařízení. Nyní musí rodiče například hradit 50 korun za každý den absence dítěte, pokud chtějí místo ve skupině podržet. To od září odpadne," vysvětlil Petr Hladík a pokračoval: „Dětské skupiny jsou prioritně cílené na děti mladší tří let, a proto i výše poplatků zvýhodní tuto věkovou skupinu. Rodiče starších dětí by je měly umístit přednostně do mateřských škol."

Poplatky platné od 1. 9. 2022:

Poplatek za dítě 1–3 roky (věk do 31. srpna)
Celodenní pobyt 2 000 Kč/měsíc
Půldenní pobyt 1 000 Kč/měsíc

Poplatek za dítě od 3 let
Celodenní pobyt 4 000 Kč/měsíc
Půldenní pobyt 2 000 Kč/měsíc

„Na základě rozhodnutí ředitele SZZ II Brno Dana Zemana může být v dětské skupině Zahradníkova poskytnuta sleva. V tom případě bude účtováno 1 000 korun měsíčně bez ohledu na věk dítěte a zvolenou délku pobytu," doplnil Petr Hladík.

Za stravné bude účtováno 50 Kč/den a bude se hradit zpětně za předchozí měsíc, vždy podle skutečně odebraného množství jídel.

(mmb)