Ještě letos by mohl začít pilotní provoz přímého vlakového spojení mezi Brnem a vídeňským letištěm

Nasednout na vlak na brněnském hlavním nádraží a vystoupit až na vídeňském letišti. Pohodlnější cestování nejen na dovolenou bude už brzy skutečností. V pilotním režimu by mohl spoj jezdit už od letošního prosince přibližně do poloviny příštího roku, poté by navázal standardní provoz.

„Přímé vlakové spojení s letištěm ve Vídni zajistí výrazné zlepšení komfortu i rychlosti dopravy. Předpokládaná jízdní doba by měla být do 2 hodin. Dopravní spojení může být přínosné nejen pro Brňany, ale také pro obyvatele celého Jihomoravského kraje. Usnadní i dostupnost našeho města pro turisty cestující letadlem. Pro místní pak bude znamenat pohodlnou, rychlou a jednoduchou alternativu k ostatním možnostem dopravy. Vídeňské letiště tak bude pro lidi z Jihomoravského kraje dostupnější," uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Schválení záměru zajištění přímého spojení na letiště městskou radou je důležitým krokem v přípravě projektu. „Rada města Brna schválením záměru dává souhlas s navazujícími kroky, které umožní přesunout projekt od jednacího stolu do reality. Záměr počítá s pilotním provozem v omezeném režimu. Od prosince zhruba do poloviny roku 2023 by zatím jezdil vlak méně často. Věříme, že by vybraný dopravce mohl jezdit i častěji, ovšem na komerční riziko, tedy bez finanční kompenzace ze strany města," doplnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Předpokládá se, že pokud by nebyly významnější komplikace, mohl by standardní provoz mezi Brnem a Mezinárodním letištěm Vídeň fungovat od léta 2023. Schválený záměr je nutné zahrnout do nyní dokončovaného plánu dopravní obslužnosti města Brna. Dále je třeba zajistit úpravy rozpočtu a připravit potřebné smluvní dokumenty.