Vila Tugendhat je zapsaná v UNESCO již 20 let

V prosinci uběhlo již dvacet let od toho, kdy byla na 25. zasedání organizace UNESCO ve finských Helsinkách na Seznam světového dědictví zapsána brněnská vila Tugendhat, která patří pod správu Muzea města Brna. Zápisu na seznam nejvýznamnějších světových památek předcházela již v roce 1998 výzva Ministerstva kultury ČR k vytvoření nominačního dokumentu.

Mezi odborníky z celé České republiky zastupoval Muzeum města Brna profesor Zdeněk Kudělka. Na základě nominace předložené diplomatickou cestou, byla vila Tugendhat, postavená v letech 1929-1930 dle návrhu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, na seznam v roce 2001 zapsána. Stala se tak dodnes jedinou památkou moderní architektury v České republice, která na něm figuruje.

Za posledních dvacet let prošla stavební substance vily Tugendhat řadou podstatných změn. Tou nejdůležitější je rozsáhlá a mezinárodně oceňovaná památková obnova, připravovaná odborníky již od roku 2003. Důsledná rehabilitace domu, interiérů i zahrady byla realizována v letech 2010-2012. Po jejím dokončení se vila vrátila do své původní podoby z 30. let 20. století.

Výrazných změn doznal i návštěvnický zájem o objekt, například za celý rok 2000 do vily zavítalo necelých 8 000 návštěvníků, v rekordním roce 2019 vilu navštívilo téměř 60 000 hostů. Návštěvnost ale často omezuje maximální kapacita interiérů.

Právě nová webová stránka vily Tugendhat je asi letošní největší novinkou pro návštěvníka. Původní webová stránka vily vznikla již v roce 2009, a tudíž již nutně potřebovala celkové přepracování. Na této aktualizaci, financované z dotačního programu podpory pro památky světového dědictví 2021 z MKČR pracovali zaměstnanci vily Tugendhat v posledních letech.

Rozvoj služeb pro klienty ale samozřejmě tímto projektem nekončí a na rok 2022 vila připravuje řadu nových programů a možností návštěv. Důležitým tématem je rovněž zpřístupnění vily hendikepovaným občanům. V rámci spolupráce s organizací Tichý svět, o.p.s., jsou ve finální fázi realizace tablety s výkladem v českém znakovém jazyce pro klienty se sluchovým postižením. Řada dalších projektů pak bude veřejnosti představena později.

(Muzeum města Brna)