Podpora místního zemědělství nebo spotřeby lokálních potravin. Brno se připojuje k projektu Cities4FOOD

Barcelona, Padova, Gent, Frankfurt a další evropská města se sdružila v mezinárodním projektu Cities4FOOD, jehož cílem je urychlit společenský vývoj směrem k udržitelnému využívání potravin. Radní minulý týden odsouhlasili, že se k nim přidá také Brno.

„Brno k projektu Cities4FOOD přispěje vytvořením Městské potravinové strategie a Koncepce péče o zemědělskou půdu na území města Brna. Nepůjde jen o sepsání dokumentů, ale také o stanovení opatření a návrh pilotních projektů, které povedou ke skutečným výsledkům," podotkl první náměstek primátorky Petr Hladík.

„Brno v rámci své dlouhodobé rozvojové strategie usiluje o podporu místního zemědělství v metropolitním regionu, péči o krajinu a podporu produkce a spotřeby místních potravin, třeba i tím, že právě na své gourmet speciality lákáme turisty. Cílem je zodpovědně hospodařit na zemědělské půdě a posílit tak odolnost města vůči momentálním projevům klimatických změn – suchu, horku nebo naopak přívalovým dešťům," doplnil.

Na vytvoření obou dokumentů se bude podílet Jihomoravský kraj, místní univerzity a výzkumné instituce, zemědělské podniky, spotřebitelské svazy i občanské spolky.

K účasti na projektu Cities4FOOD, plánovaném na čtyři roky, Brno přizvala Nadace Partnerství. Město bude řídit proces přípravy obou koncepčních dokumentů a zajišťovat realizaci pilotních opatření, nadace se (ve spolupráci s městem) postará o komunikaci se stakeholdery a veřejností ve věci Městské potravinové strategie a (ve spolupráci s externími odborníky) navrhne analytickou a návrhovou část Koncepce péče o zemědělskou půdu.

Pro projekt se připravuje žádost o financování z evropského výzkumného programu Horizon2020, který zajišťuje 100% finanční plnění.