Brněnské komunikace začaly zpracovávat projektovou dokumentaci k řešení pohybu cyklistů na Radnické, Veselé, Mlýnské, Rumišti a Mendlově náměstí

Město udělalo další kroky k rychlému a vhodnému řešení hrozícího rušení cykloobousměrek. Odbor dopravy MMB zaslal na pokyn radního pro dopravu Petra Kratochvíla Brněnským komunikacím objednávku na zpracování projektové dokumentace s návrhem řešení pohybu cyklistů.

Brněnské komunikace zpracují projektovou dokumentaci k řešení pohybu cyklistů v ulicích Radnická, Veselá, Mlýnská, Rumiště a na Mendlově náměstí. Návrhy možných řešení by mělo město mít k dispozici během jednoho měsíce.

„Jak jsem řekl už dříve, nepůjdeme do sporu s Policií ČR, ale budeme se snažit hledat argumenty, aby i Policie ČR přihlížela ve svých rozhodnutích k zájmům samosprávy města Brna. Naším cílem je a vždy byla rozumná dohoda, spolupráce, pohled na jednotlivé lokality z širší perspektivy, přičemž klíčová je zejména bezpečnost všech účastníků provozu – chodců, motoristů i cyklistů," řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Už dříve město avizovalo zájem o zachování některých obousměrek. „Mohu potvrdit, že například v ulicích Radnická a Veselá bychom chtěli zachovat možnost jízdy na kole v obou směrech. Musí se ovšem nalézt správné, a hlavně bezpečné dopravní řešení," dodal Petr Kratochvíl.

Aktuální úpravy provozu v ulicích Radnická, Veselá, Mlýnská, Arne Nováka, Gorkého a na Mendlově náměstí si vyžádala nutnost změny dopravního značení v rámci systému rezidentního parkování. Odbor dopravy při něm vycházel ze stanoviska Policie ČR k předložené projektové dokumentaci. Před 2 týdny se sešli radní Petr Kratochvíl a Marek Fišer s předsedou spolku Brno na kole Michalem Šindelářem, zástupci Policie ČR a odboru dopravy, aby projednali možnosti řešení situace. Už zde radní Kratochvíl přislíbil hledání alternativních možností pro cyklisty. Kvůli tomu svolal na pátek 2. srpna jednání se zástupci odboru dopravy, aby zjistil, jak se v otázce hledání řešení pokračuje a dohodl se na dalších krocích. Ještě v ten den objednal odbor dopravy u Brněnských komunikací zpracování projektové dokumentace.