Filozofická fakulta MU zazdila schránku s dobovými dokumenty

Schránku s dobovými dokumenty uložili představitelé Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (MU) do jedné ze zdí rekonstruované budovy v areálu fakulty v ulici Arna Nováka. Původní plechový box se starými písemnostmi našli dělníci koncem března letošního roku za skrytou pamětní deskou z roku 1892, která připomíná dvacáté výročí dokončení městského chlapeckého sirotčince. I ta byla na zeď znovu umístěna.

Představitelé filozofické fakulty umístili do nové schránky kopie původních materiálů a také nové artefakty. „Přidali jsme k nim dokumenty z právě probíhající rekonstrukce areálu, vybrané fotografie z dějin fakulty, medaile fakulty i univerzity a kopie paleolitických artefaktů nalezených při zemních prací v prostoru staveniště," upřesnil obsah nového boxu děkan fakulty Josef Krob. Doplnil, že o obsahu schránky rozhodovala skupina odborníku skládající se z pracovníků ústavu archeologie a muzeologie, archivnictví a historie a archivu MU.

Dokumenty, které se nalezly v březnu, obsahovaly například zakládací listinu sirotčince, statut, stanovy, smlouvy, provizorní řád, program, rozpočet, obchodní řád a seznam úředníků spolku, který sirotčinec založil a spravoval. Byly tam také plány budov, vyhláška a telegram vztahující se ke spolku a sirotčinci.

Městský chlapecký sirotčinec byl v místě dnešní Filozofické fakulty MU postaven v roce 1872, o dvacet let později tam odhalili pamětní desku připomínající jeho založení. Její osud po roce 1918 však nebyl známý. Univerzita budovu získala při svém založení v roce 1919, o plaketě však nikdo nevěděl. Našli ji náhodou dělníci při úpravách pro výtahovou šachtu na katedře filozofie v části vstupní zdi. Naproti výtahové šachtě je teď schránka i plaketa umístěna.

Stavební práce, které začaly v areálu v ulici Arna Nováka vloni v březnu, potrvají až do srpna 2014. Jejich výsledkem bude nová budova se šesti nadzemními a dvěma suterénními podlažími, v nichž bude umístěno podzemní parkování, výukové prostory včetně multimediální učebny a depozitář knih propojený se stávající fakultní knihovnou. Součástí projektu Centrum podpory humanitních věd (CARLA) je i rekonstrukce zmíněné budovy bývalého sirotčince a úprava nádvoří.

(tz)