Výstava v Rajhradě připomíná popraveného novináře

rajhradDo KSČ vstoupil už ve 20. letech minulého století. Býval předním redaktorem komunistického tisku. Pak si však Záviš Kalandra dovolil otevřeně kritizovat stalinistické praktiky v Sovětském svazu, za což byl ve věku 47 let popraven. Život a dílo pozoruhodného muže přibližuje výstava Nezůstalo pouze jméno Záviš Kalandra.

„Kdo dnes věnuje pozornost chudobě, pravice i levice tento problém pohodlně přesunula do kategorie nepodstatného stejně jako jiné sociální jevy, což může být tak jako kdysi skrytá hrozba pro celou společnost. ... Zájem mnohých intelektuálů je soustředěn spíše na transakce politické, na zisk a spotřebu. Neúspěch je chápán jako důsledek lenosti. I přesto, že chudoba všude roste a prohlubuje se. Zvětšuje se i rozsah epidemií i jiných chorob s ní souvisejících. Svědomí vzalo za své. A myšlení klouže často jen po povrchu." Citované věty můžeme číst v nedávno opět vydané (2020) publikaci Zvon svobody, kterou Záviš Kalandra (1902–1950), filosof, historik, psycholog, teoretik umění, novinář a publicista napsal v roce 1948 pod pseudonymem Juraj Pokorný. 

V poválečné době se někdejší šéfredaktor Rudého práva hodlal věnovat výlučně vědě, tedy především historii, psychologii a upřímně obdivovanému surrealismu. Bývalý kamarád Klement Gottwald a jeho sovětští poradci však nemohli zapomenout na Kalandrovu otevřenou kritiku vykonstruovaných moskevských procesů z let 1935–1938. Ironií osudu zůstává, že při publicistickém zprostředkování fantasmagorických stalinských obvinění sám sebe s nadsázkou stylizoval do role oběti. Kalandra byl odsouzen k smrti v procesu se skupinou Milady Horákové a popraven.

Výstava Nezůstalo pouze jméno Záviš Kalandra v Památníku písemnictví na Moravě (Klášter 1, Rajhrad) přibližuje život a dílo tohoto levicového intelektuála až do 25. února 2023.

(lv, foto: Veronika Skálová)