Úpravy Sálu Břetislava Bakaly jsou po pěti měsících u konce

Sál B BakalyÚpravy Sálu Břetislava Bakaly pro divadelní provoz jsou po necelých pěti měsících u konce. Prvním titulem uvedeným v nově zrekonstruovaném sále, sídlícím v v Bílém domě na Žerotínově nám. 6, bude autorské představení Bolka Polívky Sága aneb Vizovský zázrak. V předpremiéře ho mohou diváci vidět 11. dubna, ve světové premiéře pak o den později. 

Sál Břetislava Bakaly v Bílém domě se od dubna stává stálou uměleckou scénou Divadla Bolka Polívky. Kromě představení z produkce DBP a jeho partnerských divadel se zde návštěvníci mohou těšit samozřejmě také na divadelní bar. Na Jakubském náměstí ve foyer původního divadla funguje kavárna a výstavní prostor Galerie u dvou Polívků.

„Po necelých pěti měsících od předání staveniště, které proběhlo počátkem listopadu, tak máme v Brně moderně vybavený a kapacitně odpovídající sál umožňující bezproblémový divadelní provoz. Mezi nejdůležitější provedené práce přímo v sále patří instalace stropního LED osvětlení umožňujícího stmívání či rozšíření jeviště, které je nakonec vzhledem ke stavu původní konstrukce nové. Změnu v dispozici hlediště doplnila demontáž a po kompletním vyčištění opětovná instalace sedadel spojená s pokládkou nového koberce," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Abychom divákům zajistili co nejlepší komplexní divadelní zážitek,Sál B Bakaly2 pořídili jsme novou technologii ozvučení, inovovali jsme také světelnou techniku a potřebné jevištní technologie, protože ne všechno naše stávající vybavení bylo možné v prostorách Bílého domu použít. Teď, po převzetí sálu, začneme s postupným zapojováním a testováním, aby k blížící se premiéře bylo vše připraveno," doplnil principál divadla Boleslav Polívka.

„Úpravami také prošlo sociální zázemí a šatny pro účinkující. Stavební práce včetně technických rozvodů byly hrazeny městem, interiérové vybavení dodalo divadlo, opravu nevyhovující vzduchotechniky pak zařizovala poliklinika jako provozovatel objektu. Kromě zázemí a šaten jsme připravili prostory pro kavárenský provoz," informoval investiční náměstek primátorky René Černý.

Po dokončení prací a převzetí staveniště bude Sál Břetislava Bakaly předán ze strany Investičního odboru MMB provozovateli objektu, kterým je Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. To prostory na základě nájemní smlouvy poskytne budoucímu uživateli, tedy Divadlu Bolka Polívky.