Přednášky, kurzy i exkurze. Odstartoval 18. ročník Senior akademie brněnské městské policie.

17. PODZEMÍ - 18.9. 23Lepší orientaci ve spotřebitelské, zdravotní, finanční i psychologické problematice získají posluchači projektu Senior akademie pořádaného Městskou policií Brno. Speciální studijní program se přiblížil pomyslné plnoletosti, když letos díky neustávajícímu zájmu zahájil svůj již 18. ročník. 

Předměty se zaměřují na vzdělávací témata, která jim pomohou lépe se orientovat v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické, či finanční.

Projekt je velmi komplexní a kromě čerpání užitečných vědomostí podporuje seniory v navazování a udržování nových kontaktů i v aktivním zapojení do společenského dění. Senioři se pravidelně setkávají v areálu dopravní výchovy městské policie, vytvářejí nová přátelství, a především svůj volný čas tráví smysluplně. Po možnosti studia je proto každoročně obrovská poptávka. Letos se přihlásilo téměř dvě stě studentů.

Sto z nich čeká první semestr základního programu, kde získají informace, znalosti a osvojí si dovednosti, které výrazně přispějí k jejich bezpečí. Naučí se vyhodnocovat případná rizika tak, aby se nestávali oběťmi podvodů, různých forem útoků či protiprávního jednání.

Čtyřicet jedna kvalifikovaných a zkušených lektorů je provede přednáškami na zajímavá témata, jako jsou například problematika domácího násilí a jeho prevence, práva obětí trestných činů, práva spotřebitelů, psychologie vztahů, prevence majetkové kriminality a mnoho dalších.

Připraveny jsou pro ně také kurzy sebeobrany, první pomoci, nebo trénování paměti. Senioři během studia navštíví operační středisko městské policie nebo výcvikovou střelnici strážníků a také stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Dalších devadesát sedm účastníků pak absolvuje pokročilý program, ve kterém se dozví, jak postupovat, pokud by se stali oznamovateli, svědky nebo poškozenými, a jak komunikovat se státní správou, samosprávou a složkami IZS.

Poslechnout si mohou přednášky na téma finanční gramotnosti, stárnutí a psychiky člověka, exekuce v praxi či dědického práva. Zjistí také, jaké úkoly mají Brněnské komunikace, Česká obchodní inspekce a mnoho dalších.

Kromě pravidelného zdravotního cvičení také navštíví Justiční areál, Záchrannou službu Jihomoravského kraje, kolektory technických služeb nebo třeba dohledové centrum Městské policie Brno.

Celkem už Senior akademii absolvovalo více než dva tisíce seniorů. Průměrný věk absolventa je 71 a půl roku. Oba studijní programy trvají od září do dubna následujícího roku. (ms)