Brno má nový sběrný dvůr. Větší než všechny ostatní

sběrnýBěhem první poloviny tohoto roku vyrostl v brněnských Židenicích na Jedovnické ulici velkokapacitní sběrný dvůr, který se rázem řadí k největším a nejlépe vybaveným v rámci republiky. Provoz otevřel začátkem srpna. Kromě občanů mohou do něho ukládat odpad také firmy a živnostníci. K dispozici jim je moderní manipulační technika a proškolená obsluha.

„Provozujeme největší sběrný dvůr na Moravě a možná i v České republice. Firmám a živnostníkům z Brněnské metropolitní oblasti nabízíme opravdu nadstandardní služby v odpadovém hospodářství," zdůrazňuje Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno. Zdarma jej mohou využívat všichni obyvatelé Brna, zpoplatněn je pouze stavební odpad. Podnikatelé ukládají odpad za úplatu, přičemž příznivou cenovou politiku garantuje fakt, že SAKO Brno disponuje vlastními koncovými zařízeními pro nakládání s odpady, jako je ZEVO a třídicí linka. Dostatek místa na ploše přes 6 100 metrů čtverečních mimo jiné umožní i příjezd velkými nákladními vozidly.

„Pro naše město znamená velkokapacitní sběrný dvůr logistickou a ekologickou úlevu. Leží totiž uprostřed mezi zařízením na energetické využívání odpadu a novou automatickou třídicí linkou. Takže odpad, který sem lidé odevzdají k recyklaci či k energetickému využití, se už nebude překládat a znovu někam převážet, ale rovnou se s ním bude dál pracovat. Počítáme s tím, že sběrný dvůr na Jedovnické bude spádový pro všechny podnikatele z širší metropolitní oblasti a pro třetinu obyvatel města. Jeho umístění a vybavení garantuje maximálně ekologické nakládání s odpady, úsporu dopravních nákladů a dává brněnskému odpadovému hospodářství ještě větší smysl," říká Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Sběrný dvůr na Jedovnické je naprojektován tak, aby bez problému zvládl ročně zpracovat patnáct tisíc tun odpadu. Místo v něm najde plocha pro bezplatné odevzdávání pneumatik, další brněnský Re-Use point a také střepiště pro skleněný odpad. Areálem prochází fungující vlečka, část odpadu se k recyklaci bude přesouvat po železnici.

Veřejnosti nahrazuje nový sběrný dvůr nedávno uzavřené středisko na Líšeňské ulici. S pohodlnou dojezdovou vzdáleností poslouží nejenom Židenicím, ale například také Vinohradům, Líšni, Maloměřicím, Obřanům, Černovicím či Slatině a samozřejmě všem občanům města Brna. Otevřen je každý den, včetně sobot a nedělí. V pracovní dny od 7 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 17 hodin.

Městská společnost SAKO Brno má s provozem sběrných dvorů bohaté zkušenosti. Na území města provozuje už více než čtvrt století okolo 35 sběrných dvorů.

Sběrný dvůr na Jedovnické se stavěl v nákladu 50,5 mil. Kč, z toho necelých 9 mil. Kč pokryla dotace. Stavbu realizovala společnost Eurovia CS. Podrobnější informace o činnosti sběrného dvoru lze načerpat na www.sbernydvurbrno.cz.

(mmb)