FN Brno je silným pilířem v celorepublikové onkologické péči

fnFakultní nemocnice Brno zastává pozici druhé největší nemocnice v republice, vnímaná je jako specializované pracoviště napříč všemi medicínskými obory. Mimo jiné se zde poskytuje i skvělá onkologická péče. Díky 24 hodinovému rozsahu péče nabízí komplexní diagnostiku a léčbu pro pacienty všech věkových kategorií. Výjimečné jsou výsledky v dětské onkologii i v oblastech hematoonkologie.

Počet nádorových onemocnění dále nevyhnutelně poroste v důsledku stárnutí populace. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistik ČR (ÚZIS) je predikce vývoje pacientů se zhoubnými novotvary taková, že se budou čísla každý rok zvyšovat, za deset let by měl být nárůst nemocných o 35%. Zdravotnictví JMK kapacitně zvládá péči o naprostou většinu onkologických pacientů a dosahuje nadprůměrných výsledků, které se v čase dále zlepšují. FN Brno patří objemem léčby u řady diagnóz mezi deset největších center ČR. Nadprůměrné výsledky má v léčbě leukémie, non-Hodgkinových lymfomů, mnohočetných myelomů, jater, žlučníku a žlučových cest, jícnu, slinivky břišní, mozku, míchy, ale i štítné žlázy, dutiny ústní, hltanu, mozku a míchy. V plnění Národního onkologického plánu má FN Brno podíl onkologicky léčených pacientů přes 14%, což je druhé největší centrum v republice.

V segmentu hematoonkologie je FN Brno objemem léčby největším centrem ČR a podobně je na tom i objemem protinádorové chirurgické léčby. Ukázat to lze i na příkladu zákroku resekce slinivky břišní se roční produkce hodnocených výkonů pohybovala v pořadí na 4. až 5. místě v rámci všech nemocnic v ČR.

Objem onkologické léčby v čase narůstá zejména v důsledku dlouhodobé a komplexní péče o onkologické pacienty centra. Dlouhodobé výsledky onkologické léčby ve FN Brno jsou nadprůměrné v léčbě hrtanu, pojivových a měkkých tkání, močového měchýře, leukémie, tlustého střeva, konečníku, žaludku, jícnu, jater a žlučových cest, ale i průdušnic a plic. Léčba solidních nádorů spočívá v sofistikované diagnostice a dostupnosti zobrazovacích metod 24/7, proto je důležitá mezioborová spolupráce operačních oborů. Léčba nádorových onemocnění je zahájena do 3 týdnů od stanovení diagnózy.

Multidisciplinární, specializovaná velká nemocnice je ideálním prostředím pro kvalitní onkologii, od dětského věku až po specifika věku vysokého. Unikátnost brněnské onkologie spočívá i v možnostech vlastních programů napříč věkovým spektrem, vlastní buněčnou terapií, molekulární diagnostikou, personalizovaná onkologií a kooperací s dalšími pracovišti v regionu i zahraničí.

Dětské onkologii se FN Brno intenzivně věnuje od roku 1998, dnes je Klinika dětské onkologie jedním ze dvou věstníkově ukotvených superspecializovaných pracovišť dětské onkologie v ČR a součást Evropské referenční sítě ERN, pečuje o 45% onkologicky nemocných dětí v republice. Chronicky nemocné děti, které mají opakovaně život ohrožující velmi závažné stavy, vyžadující kontinuální vysoce specializovanou, multioborovou péči, na kterou v jejich dospělém věku naváže komplexní prostředí univerzitní nemocnice.

Aktuálně má FN Brno 8 pracovišť dospělé onkologie, která zahrnuje ambulantní i lůžkovou péči ve třech areálech nemocnice. Tím provoz nemocnice naráží na personální zabezpečení, i komplikace při koordinaci všech pacientů. Pro zkvalitnění a zefektivnění péče proto vzniká projekt výstavby pavilonu onkologické a hematologické péče, kam by byly koncentrovány všechny ambulantní provozy. Pavilon by měl být vystavěn před výškovou budovou v prostoru mezi terminálem nemocnice a parkovištěm. Projekt by mohl být financován z Národního programu rozvoje v oblasti onkologie, který však nebude konkurovat stávajícím zařízením v Brně.