V Brně na ulici. Výstava nabízí jiný pohled na bezdomovectví

V BRNE007V Brně na ulici. To je název unikátní výstavy, která na dvaceti velkoplošných panelech přibližuje život lidí bez domova. Fotografie pořídili sami lidé z ulice a pracovníci sociálních služeb. Snímky a příběhy tak přibližují problémy, se kterými se setkávají lidé bez domova, kteří se potýkají s vážným fyzickým handicapem, duševním onemocněním nebo prostým nedostatkem prostředků na základní životní potřeby. Vedle toho ale nabízí i osudy těch, kteří se v nouzi nevzdali a dokázali se z ulice dostat.

Výstava je k vidění do konce ledna na Moravském náměstí u Jošta. Na únor se přestěhuje na Malinovského náměstí u Obchodního domu Centrum.

Prvotní impulz uspořádat tuto výstavu vyšel od dvojice bývalých bezdomovců,VYSTAVA005 manželů Andy a Marka, kteří se z nepříznivé situace již dostali, získali bydlení i práci a kteří prostřednictvím svého příběhu i fotografií z bezdomoveckého prostředí chtějí trochu posunout obecné vnímání života lidí na ulici. Vystavené fotografie a doprovodné texty pochopitelně nesázejí na estetickou hodnotu, jde spíše o autentickou výpověď, o svědectví o tom, jaký je vlastně život v nouzi na ulici.

Cílem projektu, za kterým stojí zapsaný spolek Mezi4stěny – PomocPotřebným, který se tři roky v Brně věnuje právě práci s lidmi bez domova, je především ukázat, že bezdomovectví má mnoho podob a mnoho specifických problémů. Že všechny lidi na ulici proto nelze soudit podle letmých dojmů z náhodných setkání. V těžké situaci se ocitli z nejrůznějších důvodů, počínaje osobním selháním přes fyzické nebo duševní nemoci až po obyčejné neštěstí, kterému nedokázali zabránit. Různý je věk, vzdělání a sociální prostředí, z něhož přišli, a různé jsou i způsoby, jakými se se svou situací vyrovnávají.

Projekt se podařilo realizovat díky podpoře Úřadu městské části Brno-střed, který pořadatelům poskytl významnou materiální i finanční pomoc, díky níž se akce v uvedeném rozsahu mohla uskutečnit ve frekventované lokalitě centra města.

(sal, Foto ze zahájení výstavy: Michaela Dvořáková)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolek Mezi4stěny – PomocPotřebným vznikl v roce 2020 jako sdružení několika pracovníků sociálních služeb věnujících se lidem bez domova. Od počátku se věnoval mapování toho, co v této oblasti v Brně chybí, a úvahám, jak tyto mezery vykrýt. Jeho členové na dobrovolnické bázi testovali možnosti práce v terénu, spolupracovali s jinými neziskovými organizacemi, institucemi města Brna i zdravotnickými zařízeními.

V současnosti spolek připravuje ve spolupráci s městskými částmi několik projektů zaměřených na pomoc lidem bez domova. Půjde v nich o jejich začleňování do běžného života, krizovou pomoc i některé formy komunitních aktivit. Součástí tohoto záměru je například asistence při hledání pracovního uplatnění pro lidi v nouzi nebo pomoc při řešení zdravotních a sociálních problémů.

Mezi4stěny - PomocPotřebným, z. s. , Brno IČ 08936862
transparentní účet – Fio banka - 2502391864/2010
FB: Mezi4stěny – PomocPotřebným