Projekt Darujeme kroužky dětem pomáhá zaplatit volnočasové aktivity pro děti

kroužkyMnoho rodin se musí uskromňovat tam, kde to dosud nebylo potřeba a chtě-nechtě musí omezovat úplně nebo částečně volnočasové aktivity svých dětí. Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s nadací Eduzměna jim může pomoct díky projektu Darujeme kroužky dětem. Projekt pomáhá rodinám s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí.

Rodiče mohou získat příspěvek až 2000 Kč na pololetí na každé dítě a následně určit, které organizaci bude příspěvek převeden.

Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna podporuje rodiny v ČR, které jsou v tíživé finanční situaci a pobírají přídavek na dítě, nově pak i příspěvek na péči, odměnu pěstouna, nebo příspěvek při pěstounské péči. Podporuje i rodiny ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci pobývající v ČR na základě víza strpění či víza dočasné ochrany.

Od 5.1.2023 spustil organizátor výzvu na druhé pololetí školní roku,  rodiče nyní můžou žádat 2000 Kč na sportovní, výtvarné, hudební, turistické, technické aktivity apod. Příspěvek lze nově využít u všech poskytovatelů pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež. Podporu 2000 korun je možné použít nejen na členský či oddílový příspěvek, ale také na účastnické poplatky např. na soustředění, víkendovou akci, či na nákup potřebného vybavení pro dítě.

Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna. Projekt finančně podporuje řada nadací a dalších institucí - Nadace Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, SAZKA. Nadace doposud přispěly částku 7 milionů korun, která bude využita během školního roku 2022/2023.

Více na https://www.darujemekrouzky.cz/.