Teplárny snižují emise CO2 a naplňují cíle města v paktu starostů

tb2 Zdeněk AdlerO 240 tisíc tun plánují snížit emise CO2 Teplárny Brno do roku 2030. Brnu tak pomohou omezit emise na jeho území bezmála o pětinu. Tento trend je v souladu s energetickou koncepcí města, Úmluvy starostů a primátorů v rámci dokumentu Prověření podmínek přistoupení města Brna k Covenant of Mayors a Akčního plánu pro udržitelnou energii (SECAP).

„Připravit Brno na klimatickou změnu se snažíme cíleně, i když je jasné, že jde o běh na dlouhou trať. V rámci SECAPu jsme se zavázali ke snížení zátěže emisemi CO2 o 40 % do roku 2030, což by bez zapojení firem, jako jsou právě Teplárny Brno, nebylo vůbec možné. Proto vítám jejich snahu navrhovat a uskutečňovat projekty, které v sobě spojují jak ekonomický přínos, tak technologický pokrok a především šetří životní prostředí obyvatel Brna," uvedla primátorka Markéta Vaňková.

„V posledních letech se intenzivně věnujeme projektům, které mají pozitivní dopad na životní prostředí ve městě. Investujeme do ekologizace kotlů, ale i do modernizace sítí a v tomto trendu chceme ve spolupráci s Brnem pokračovat. Mezi stěžejní projekty naplnění našich emisních cílů patří výstavba kotle na štěpku na našem provozu Brno-Sever, přestavba parních rozvodů na horkovodní a vybudování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. Jenom tyto 3 projekty zajistí snížení emisí v Brně o 240 tisíc tun," upřesnil plánované investice generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Po doplnění stávajících technologií na provozu Brno-Sever v Maloměřicích o kotel spalující štěpku se biomasa jako obnovitelný zdroj energie stane hlavním zdrojem v síti systému centrálního zásobování teplem a bude vyrábět teplo pro značnou část populace v Brně. Spolu s teplem se navíc bude vyrábět v turbíně elektrická energie a na nové budově skladu štěpky bude i fotovoltaická elektrárna. „Předpokládaná úspora emisí CO2 tohoto projektu je cca 70 000 tun," upřesnil Petr Fajmon. Masivnější využití biomasy je také dalším krokem ke stabilizaci ceny tepla v Brně. Na rozdíl od plynu není zatížena nákupem stále dražších emisních povolenek. „V tuto chvíli máme již pravomocné stavební povolení, takže výstavba štěpkového kotle by měla začít nejpozději za dva roky," doplnil manažer projektu Jiří Šamánek z Tepláren Brno.

Nadále budou Teplárny Brno pokračovat v náhradě parovodních rozvodů horkovodními. Od roku 2010, kdy s touto dlouhodobou investicí začaly, bylo celkem vyměněno už 50 kilometrů rozvodů, nahradit zbývá ještě asi necelých 17 kilometrů. Každý vyměněný kilometr přitom z pohledu emisí znamená snížení emisí o 336 tun CO2. Poté, co bude Brno zásobovat teplem kompletní horkovodní síť, se emise sníží o 22 512 tun CO2, což je obdobné, jako by z Brna zmizelo na deset tisíc aut.

Výstavba dobíjecí infrastruktury pro elektromobily následuje celosvětový trend změny palivové základny u individuální automobilové dopravy i hromadné dopravy. „Do roku 2030 předpokládáme výstavbu cca 300 dobíjecích stanic, a to včetně vysokorychlostních. Širší využívání ekologických dopravních prostředků pak může Brnu snížit emise CO2 o neuvěřitelných 150 000 tun," upozornil Petr Fajmon.

Foto: Facebook Teplárny Brno, Zdeněk Adler