Knihovna na křižovatce se dočkala rekonstrukce díky Dáme na vás

Schránka0V roce 2021 oslavuje Knihovna Jiřího Mahena své významné jubileum – 100 let od svého vzniku. A jedním z dárků, které nabídne svým čtenářům, je otevření zrekonstruované pobočky Křižovatka. Pobočka Knihovny Jiřího Mahena Křižovatka prošla v roce 2019/2020 v rámci participativního rozpočtu města Brna Dáme na vás celkovou rekonstrukcí. Z důvodu vládních nařízení souvisejících s nákazou covid-19 muselo slavnostní otevření Křižovatky počkat.

Projekt na obnovu knihovny podal do Dáme na vás pan Martin Krčál v roce 2017 s názvem „Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna". V celoměstském hlasování projekt tehdy skončil na 9. místě s 1 063 hlasy. Celkové náklady na realizaci z Dáme na vás dosáhly 2 067 000 Kč.

„Neutěšená podoba prostor knihovny Křižovatka nás vedla k úvahám, jak situaci změnit. Moji studenti přišli s návrhem podání projektu do prvního ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. Nápad mě zaujal, jelikož to byl druh experimentu, který na Křižovatku patří. Podpořilo ho také vedení Knihovny Jiřího Mahena a Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, které knihovnu provozují. Z výsledné realizace jsem nadšený. Společné úsilí stálo za to a studenti knihovnictví nyní mohou ‚experimentovat' a zkoušet nové postupy v důstojných prostorách," uvedl navrhovatel projektu Martin Krčál.

Pobočka s výměnným fondem bude poskytovat a zpřístupňovat kvalitní knižní fond, vzdělávací programy a aktivity nejrůznějšího zaměření. Nadále bude asistovat místní komunitě při řešení informačních potřeb, bude poskytovat prostor ke zkoumání, objevování, diskuzím, ale také k odpočinku, duševní relaxaci a hrám.

„Jsem rád, že byl projekt podán do participativního rozpočtu a že se díky němu podařilo nejen zvelebit prostor knihovny, ale zároveň ji i moderně vybavit. Chtěl bych taktéž poděkovat za spolupráci městské části Brno-střed a Knihovně Jiřího Mahena, které nám při samotné realizaci pomáhaly, a věřím, že výsledek společného snažení ocení všichni návštěvníci," uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Provoz této pobočky zajišťují v rámci své knihovnické praxe studenti KISK MUNI, kteří si tak zároveň osvojují nové zkušenosti. Křižovatka se tak stala specifickou studentskou pobočkou zaměřující se na vzdělávání budoucích knihovníků, kteří si přímo v provozu moderní rekonstruované knihovny vyzkouší základní knihovnické procesy a interakce. „Otevře se jim zde prostor pro kreativitu, experimenty i odhalování slepých cest. Do praxe tak odcházejí studenti s otevřenou myslí, kteří se nejen nebojí na svých nových pracovištích inovovat a prošlapávat cesty k novým službám, ale dokáží i evaluovat jejich úspěšnost," upřesnila ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Libuše Nivnická.

Rekonstrukce do budoucna umožní zaměřovat se více na komunitní akce a vzdělávací aktivity. Dětský koutek s prolézačkou bude vybízet ke hrám a studenti nového volitelného předmětu „Rozvoj kompetencí učícího se knihovníka" ho budou spolu s dětskými čtenáři na Křižovatce plně využívat. K pravidelným akcím budou patřit např. cestovatelské úterky. V prostoru knihovny budou nadále mimo otevírací dobu probíhat přednášky a výuka studentů.

Specifická lokalita knihovny a její blízkost k sociálně vyloučeným lokalitám vybízí k rozvoji sociálních inovací. Díky dlouhodobým projektům spojeným s Katedrou informačních studií a knihovnictví na FF MUNI je toto téma právě Knihovně Jiřího Mahena v Brně blízké a prakticky se se promítne i do života Křižovatky.

Křižovatka bude pro čtenáře otevřena každou středu od 14 do 18 hodin. Pobočka není součástí automatizované sítě poboček KJM, proto si čtenář musí založit samostatnou průkazku pro vstup.