Zábrdovickou ulicí se po více než roce opět jezdí

Zabrdovice 1Cestující opět jezdí Zábrdovickou ulicí do východní části města. Stavbu se podařilo téměř o měsíc a půl zkrátit, původní termín zprovoznění byl v polovině ledna 2020. Kompletní rekonstrukci tramvajové trati a komunikací včetně všech inženýrských sítí se podařilo stihnout tak, že se posledního listopadu ulice otevřela pro individuální i hromadnou dopravu.

Rozsáhlá investiční akce zahrnovala opravy vodovodu a kanalizace, rekonstrukci mostu a zřízení nové potrubní lávky, opravy jízdních pruhů místních komunikací v ulicích Cejl a Zábrdovická, rekonstrukci kabelových rozvodů a veřejného osvětlení.

Rekonstrukce komunikace byla důležitá i s ohledem na plánovanou výstavbu části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova, protože přes opravenou Zábrdovickou povede objízdná trasa při výstavbě.

Dopravní podnik města Brna, a.s., byl jedním ze spoluinvestorů této akce a v jejím rámci provedl kompletní rekonstrukci tramvajové trati. Ta obnášela výměnu kolejnic v křižovatce Cejl-Vranovská a v úseku Cejl – Zábrdovická, včetně úprav, které významně přispějí ke snížení hlučnosti provozu na trati. Zastávka Vojenská nemocnice přinese větší komfort pro cestující, je nově bezbariérová a opatřena elektronickými panely pro lepší informovanost veřejnosti o aktuální situaci v provozu i mimořádných událostech. „Uzavírky jsme využili i pro rekonstrukci navazující trati v ulici Bubeníčkova, jedná se o 720 metrů dlouhý úsek mezi zastávkou Vojenská nemocnice a křižovatkou s ulicí Rokycanova," uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
( red, foto: DPMB)


Tramvajová trať Cejl – Vranovská

Práce na více než 320 metrů dlouhém úseku zahrnovaly rozebrání stávající tramvajové tratě, vybourání zpevněných ploch, vybourání stávajícího odvodnění, vybudování kolejových odvodňovačů a drenáží, výměna podloží. Dále došlo k vybudování nové tramvajové tratě včetně odhlučnění, po stranách kolejnic jsou pryžové bokovnice a v konstrukci antivibrační pásy.


Tramvajová trať Cejl – Zábrdovická

Rekonstrukce obnášela zemní práce a výměnu podloží, výměnu žlábkových kolejnic nově uložených na DZP panelech, odvodnění kolejnic. Konstrukce tramvajové trati je provedena tak, aby snižovala hluk způsobený tramvajovou dopravou. V konstrukci jsou uloženy pryžové antivibrační pásy, po stranách kolejnice jsou pryžové bokovnice a povrch komunikace je provedený z živičných vrstev. Současně s tramvajovou tratí byla vybudována dvě nová bezbariérová nástupiště zastávek u Vojenské nemocnice.


Tramvajová trať na mostě

V rámci stavby byla vyměněna kompletní konstrukce tramvajového tělesa odpovídající délce nosné konstrukce mostu. Ta je 25 metrů.