Dudkům se v dudnících daří, hlásí z brněnské zoo

dudek v dudníku Zdroj foto Petr SuvorovPrvní pozitivní výsledky má za sebou loni spuštěný program na ochranu dudka chocholatého na jižní Moravě. Koordinátorem celého projektu, do kterého se zapojily i další instituce, je Zoo Brno.

„Dudky chocholaté jsme se rozhodli chránit, protože v České republice žije a hnízdí pouze 70 – 140 párů těchto opeřenců. Jejich populace je tak považována za silně ohroženou. Hlavní příčinou nízkého stavu jedinců je ztráta biotopu a nevhodné zemědělské hospodaření," vysvětlil kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Dudek obývá otevřenou krajinu pastvin a luk s občasnými skupinkami vzrostlých stromů nebo i řidších lesů, které mu poskytují potřebné dutiny ke hnízdění. Vzhledem k tomu, že jeho zobák není uzpůsoben k tesání dutin, je dudek odkázán pouze na to obsazovat dutiny, které v krajině nalezne. „A právě s tím jsme se rozhodli pomoci. Vybrali jsme pět vhodných lokalit na jižní Moravě a umístily do nich celkem 15 dudníků. Jsou to speciální budky pro dudky, které maximálně vyhovují jejich potřebám," vysvětlil Suvorov. Výsledkem loňské snahy je zahnízdění jednoho páru dudka a vyvedení čtyř mláďat. „Doufám, že letos bude zahnízděných párů ještě víc a podaří se nám tak rozšířit populaci těchto krásných ptáků," doplnil Petr Šrámek, který se za Zoo Brno na projektu také podílí.

Součástí celého projektu není jen příprava a umístění dudníků, ale také zajištění správného hospodaření v jednotlivých lokalitách. „Dudek létá za potravou na přilehlé krátkostébelné louky. Tyto stanoviště jsou v současné době ohroženy zarůstáním vlivem ústupu tradičních zemědělských technik (zejména pasení). Díky tomu krajina zarůstá a vhodné lokality mizí. V rámci údržby lokalit pro posílení populace dudka chocholatého je na nich nutné provádět dlouhodobý management, který zahrnuje zejména sekání potravních ploch (luk a pastvin) a fyzickou údržbu dudníků (čištění, odstraňování náletových dřevin atp.)," přiblížil Suvorov.

Praktickou úpravu krajiny budou mít na starosti především partneři projektu: ČSOP Morava, ČSOP Jaro Jaroměř a Pro záchranu motýlího ráje, z. s. Pomoc dudkovi má ale v konečném důsledku větší rozsah a přispívá k biodiverzitě krajiny. Slouží totiž i k ochraně dalších zvláště chráněných druhů bezobratlých a rostlin, které s dudkem sdílejí společný biotop.

(sal)
Foto: Archív Zoo Brno