Skončila stavba retenční nádrže. Zadrží a vyčistí

V Brně skončila stavba unikátní retenční nádrže. Je umístěna na kmenové kanalizační stoce B. Jedná se o jednu z největších investičních akcí financovaných z městského rozpočtu, její výstavba stála více než 580 milionů korun. Podzemní nádrž se nachází při soutoku Svratky a Svitavského náhonu poblíž Jeneweinovy ulice, nad jejím stropem jsou umístěny přízemní provozní objekt a další menší technické zařízení a také parková zeleň. Slavnostní zprovoznění se koná 26. srpna 2013 v 11 hodin.

„Retenční nádrž je stavbou zkvalitňující životní prostředí města a umožňující současně jeho rozvoj. Její existenci však Brňané nezaznamenají, protože je ukryta pod povrchem. Postavit ji však nebylo vzhledem ke složitým geologickým podmínkám rozhodně jednoduché," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Odpadní vody z městské zástavby a dešťové vody ze střech domů, ulic, náměstí a dalších ploch odvádí kanalizace do šesti kmenových stok, označených písmeny A–F. Jimi pak znečištěná voda směřuje do Čistírny odpadních vod v Modřicích.

Kmenová kanalizační stoka B je jednou z nejvýznamnějších. Vede Brnem po levém břehu Svratky, měří takřka 16 kilometrů a odvádí odpadní a dešťové vody ze zástavby kolem Brněnské přehrady, dále z Kníniček, Bystrce, Masarykovy čtvrti, Komína, Žabovřesk, Jundrova, Kohoutovic, Nového Lískovce, části Starého Brna, středu města a Komárova.

Podle dlouhodobých sledování v Brně vydatně zaprší v průměru 85x ročně. Až dosud kmenová stoka B nestačila pojmout masy znečištěné vody při 31 z oněch 85 přívalových dešťů. Také poblíž Jeneweinovy ulice tak přebytečná voda přepadávala do Svratky a Svitavského náhonu. To se však nyní zásadně změní.

 
Nádrž zadrží a vyčistí

Retenční nádrž o objemu 8 600 m3 v případě velkých dešťů zachytí masy vody a po odeznění dešťové události přečerpá zpět do kmenové stoky vodu, která postupně odteče do Čistírny odpadních vod v Modřicích. Jen při největších přívalových deštích retenční nádrž nebude stačit zadržet masy vody, z nichž jen část bude přepadávat do Svratky. Podle dlouhodobých sledování intenzity dešťů však tato situace nastane pouze v 7 případech za rok. Ovšem s jedním zásadním rozdílem proti dřívějšku. Voda bude předčištěna, tedy zbavena největších nečistot. Tyto nečistoty totiž na chvíli zůstanou v retenční nádrži a pak postupně odtečou stokou B do modřické čistírny.

Zmíněné předčištění umožňuje důmyslný systém. Nádrž tvoří vnější a vnitřní válec. Kanalizační vody v nich rotují, znečištění zůstává u dna středu nádrže, odkud jej čerpadla postupně odčerpají do kmenové stoky směřující k čistírně. Po odeznění přívalového deště vnitřní prostory retenční nádrže opláchne čistá voda, takže v ní není čas k rozvoji biologického života, který provází i nepříjemný zápach.

Dno nádrže zakládali stavbaři v hloubce 31 metrů pod úrovní terénu. Museli vzít v úvahu, že mohutný betonový objekt, navíc při deštích zaplněný vodou, stojí v relativně nestabilních geologických podmínkách. V tomto území jsou na povrchu štěrkopískové naplaveniny, pod nimiž se nachází jíl. V okolí dolní třetiny nádrže se vyskytuje také spodní voda. Stavbaři i toto úskalí zvládli a vytvořili tak v České republice unikátní retenční nádrž.

Text: tz