Společnost Technické sítě Brno, a.s., podpoří konferenci LIGHT SVĚTLO 2015

Společnost Technické sítě Brno, a.s., se rozhodla podpořit organizaci mezinárodní konference LIGHT SVĚTLO 2015, která se uskuteční ve dnech 8. - 10.září 2015 v Brně. „Jednou z hlavních činností naší společnosti je správa a zajištění provozu veřejného osvětlení v moravské metropoli. Proto považujeme výsledky jednání této konference, která se soustředí na světelnou techniku, za velmi přínosné a důležité pro naše aktivity," uvedl generální ředitel TSB, a.s., Ing. Jaromír Machálek, MBA.

LIGHT SVĚTLO 2015 je v pořadí již jedenadvacátý ročník konference tohoto druhu. Je zaměřená především na problematiku týkající se světelné a osvětlovací techniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe. Vytváří tak půdu pro výměnu cenných informací i prostor pro diskusi jak mezi pracovníky průmyslu, školství či výzkumných pracovišť, tak mezi zástupci z praxe. „Veřejné osvětlení v Brně dlouhodobě patří k nejúspornějším v tuzemsku, což je dáno také tím, že se stále snažíme sledovat vývoj v této oblasti a podle možností obměňovat zastaralé technologie těmi špičkovými. Jedině tak lze zaručit efektivní a ekonomický provoz veřejného osvětlení ve městě," podotkl Ing. Jaromír Machálek, MBA.

TSB, a.s., jsou například vlastníkem speciálního měřidla - jasového analyzátoru LDA LumiDISP vyvinutého VUT v Brně, kterým pravidelně kontrolují jas osvětlení ve vztahu k platným normám při jeho výstavbě nebo rekonstrukci. Odborníci TSB, a.s., také již několik let například testují ve vybraných brněnských lokalitách možnosti LED osvětlení. Zatímco zpočátku byly jeho světelně technické parametry horší než u sodíkových svítidel, nyní už se situace postupně optimalizuje. Navíc moderní LED svítidla ušetří proti sodíkovým cca 30 procent elektrické energie. Ta s vyššími výkony ale stále zůstávají poměrně drahá, i když také jejich cena postupně klesá. „Pokud bude tento trend pokračovat, je předpoklad, že během cca pěti let zahájíme rozsáhlejší výměnu nejstarších svítidel za LED. Ve vazbě na naši firemní strategii předpokládáme masivnější realizaci osvětlení LED, pokud návratnost nákladů oproti pořízení světel v sodíku bude do 24 měsíců," upřesnil Jaromír Machálek

Konference LIGHT SVĚTLO 2015 se bude konat v prostorách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brně. Její Ústav elektroenergetiky je také spolu s Českou společností pro osvětlování a Slovenskou svetlotechnickou spoločnosťou hlavním pořadatelem. Význam konference umocňuje i skutečnost, že letošní rok je vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem světla. Cílem této globální iniciativy je připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a optických technologií v jejich každodenním životě a při budoucím rozvoji společnosti.