Na kontě sbírky je již více než dvě stě tisíc

Už více než dvě stě tisíc korun zaslali štědří dárci na konto brněnské sbírky určené na pomoc obcím postiženým letošními povodněmi. „Aktuální stav veřejné sbírky města Brna tak činí k 14. srpnu 200 800," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. Sbírka města je aktivní do konce srpna 2013. Po tomto termínu rozhodne Rada města Brna o následném využití zaslaných peněz.

Už v červnu však město Brno zaslalo jeden milion korun obci Zálezlice, která patřila mezi jednu z nejvíce postižených oblastí letošních povodní. Finanční dar převzal na základě smlouvy starosta obce Zálezlice Jiří Čížek.

Předkladateli návrhu na sbírku byli primátor města Brna Roman Onderka a člen rady města a starosta MČ Brno-střed Libor Šťástka.

Sbírka probíhá prostřednictvím zvláštního bankovního účtu zřízeného na dobu do 31. 8. 2013 za účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na humanitární pomoc.

Číslo účtu sbírky: 240557/5400
název banky: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
adresa banky či pobočky: pobočka Brno, Hilleho 6, PSČ 602 00

Text: red