Město připravilo další „balík" změn

Zastupitelé včera projednali druhý balík změn územního plánu poté, co v lednu krajský soud zrušil tzv. „Aktualizaci ÚPmB". Soubor čítající zhruba dvě stovky konkrétních změn územního plánu je složen z návrhů, o které si požádali občané, městské části i individuální stavebníci poté, co byli seznámeni s tím, že obří balík tzv. Aktualizace byl zrušen krajským soudem.

Jde o změny převážně místního charakteru s vazbou na konkrétní lokality ve městě. Obsahuje návrhy změn, které umožní realizovat nové projekty bydlení v Brně, ať už v rodinných domech (např. Obřany, Řečkovice, Soběšice atd.) nebo bytových domech (např. Židenice-Vinohrady, Bohunice apod.). Dále je součástí souboru změna, která prověří možnosti dalšího rozvoje areálu Vysokého učení technického pod Palackého vrchem nebo změna, která v souladu s požadavky městských částí upraví regulaci rekreačních objektů v okolí Brněnské přehrady. Prověřeny budou také projekty revitalizace některých chátrajících areálů, tzv. brownfields například v Králově Poli, Štýřicích apod. „Projednáním tohoto souboru záměrů plníme slib, který jsme dali občanům, že potřebné změny, které byly soudem zrušeny společně s obří nepřehlednou Aktualizací, projednáme znovu a co v nejrychlejším termínu," komentuje projednání balíku změn Martin Ander, náměstek primátora, do jehož gesce patří problematika územního plánování.

Soubor těchto změn byl připraven v dubnu letošního roku, poté jej dva měsíce projednávala zastupitelstva jednotlivých městských částí. Během prázdnin byly jejich připomínky a podněty zapracovány a nyní jej rada města předkládá k projednání zastupitelům na prvním poprázdninovém zasedání. V procesu pořízení změny územního plánu jde o první krok, tzv. schválení záměru.

Podrobný popis připravovaných změn (jednotlivých balíků), včetně popisu postupu při pořizování změn, najdete na internetu www.brno.cz:
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/.