O finální poloze nádraží rozhodne ministerstvo dopravy

Brno leží na křížení dvou hlavních koridorů transevropské dopravní sítě: Baltsko-jadranského koridoru a Východního a východostředomořského koridoru. Proto je v případě přestavby brněnského železničního uzlu namístě hovořit nejen o městském a regionálním projektu, ale také o jeho evropském významu. Název projektu Europoint Brno označuje nejen modernizaci železniční sítě v Brně, ale i rozvoj nové čtvrti v centrální městské zóně.

Přiblížit uvažované změny řešení železničního uzlu v Brně mají i nové informační stránky. Na adrese www.europointbrno.cz i v informační kanceláři projektu budou představeny souvislosti všech tří variant: Nádraží u řeky, tedy odsun hlavního nádraží 800 metrů jižně od stávajícího, Nádraží pod Petrovem, odsun hlavního nádraží 300 metrů západně, ale také nulová varianta, kdy se Brno moderního nádraží nedočká.

„Ministerstvo dopravy ČR příští rok na základě nového vládního usnesení k brněnskému železničnímu uzlu završí náročný proces přípravy projektu Europoint Brno: rozhodne o variantě řešení přestavby železničního uzlu. Podkladem pro rozhodnutí bude Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, již zadala zpracovat Správa železniční dopravní cesty a na jejímž zpracování se město Brno podílí," upřesnil mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Ve studii proveditelnosti, kterou zpracovává státní organizace SŽDC a která bude hotova v listopadu 2016, budou posouzeny dvě koncepční varianty řešení přestavby železničního uzlu: s nádražím u řeky a s nádražím pod Petrovem. Tyto dvě varianty byly již dříve upraveny a dopracovány ve studii Dopracování variant řešení železničního uzlu Brno, aby mohly být vzájemně porovnány. Ve studii proveditelnosti bude vyhodnocena i varianta nulová, označovaná jako „bez projektu", tedy udržování provozuschopného stavu v dnešní podobě, kdy by nebylo dosaženo mj. požadované potřebné kapacity železničního uzlu.

„Prověření variant je jedním ze základních požadavků pro spolufinancování projektů z prostředků Evropské unie. Do zpracování studie proveditelnosti je zapojena i iniciativa Jaspers, která poskytuje členským státům EU podporu potřebnou k přípravě velkých projektů," dodal Žára.

Aktuálně jsou na stránkách k dispozici informace o principu řešení variant včetně zapojení nových tratí Rychlých spojení, popis rozvoje městské infrastruktury a návazností veřejné dopravy, ale i možnosti urbanistického rozvoje dotčeného území. Další informace budou zveřejňovány při postupném zpracovávání studie proveditelnosti. (red)