Radní schválili založení spolku pro pořádání Moto GP

Organizace a financování závodů mistrovství světa silničních motocyklů na Masarykově okruhu v Brně bylo hlavním bodem jednání Rady města Brna, která se sešla v úterý 11. srpna 2015, aby schválila základní parametry fungování nově založeného spolku. Ten by měl od roku 2016 zajistit transparentní financování tohoto prestižního motocyklového závodu. Spolek by měl být v blízké budoucnosti pověřen Vládou ČR resp. MŠMT výkonem služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) s cílem pořádat mistrovství světa silničních motocyklů. „Tématem se budou ve čtvrtek 13. srpna 2015 zabývat také zastupitelé města Brna," doplnil mluvčí magistrátu Pavel Žára. Podle něj jde Brnu o o vytvoření transparentního systému, který bude v souladu s právními předpisy, čímž dojde k zajištění sportovní soutěže v letech 2016 a dále o vyřešení závazků hlavnímu promotérovi na zalistovacím poplatku za roky 2014 a 2015.

(red)

Více informací o spolku
- zakládajícími členy spolku jsou město Brno, Jihomoravský kraj a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.
- nejvyšším orgánem spolku bude členská základna, na níž bude mít každý z členů 1 hlas (pro usnesení bude potřeba nadpoloviční většina).
- statutárním orgánem spolku bude výkonný výbor, jehož členy budou město Brno a Jmk (pro usnesení je potřeba souhlas všech členů výboru).
- kontrolním orgánem bude kontrolní komise, která je tvořena vedle 1 zástupce Jmk a města Brna a MMR i 2 zástupci MŠMT (pro usnesení je potřeba nadpoloviční většiny).