Den Brna 2015 – Švédi budou poprvé dobývat Kraví horu

Brno si letos připomíná 370. výročí nejslavnější kapitoly z historie města a také hrdinství Brňanů při obléhání města Švédy v době třicetileté války v roce 1645.

Den Brna 2015 představí turistům i obyvatelům města v pátek 14. a v sobotu 15. srpna tuto historickou událost přitažlivou a prázdninově laděnou odpočinkovou formou. Připraveny jsou kostýmované průvody a bitevní scény, městem zaduní dělostřelecké salvy při dobývání Kraví hory, návštěvníci budou mít šanci prohlédnout si historické zbraně nebo navštívit stylový jarmark.

I na letošní rok připravilo Turistické informační centrum města Brna ve spolupráci s členy spolku Společnost 1645 scénické znázornění válečné epizody. Komponované bitevní ukázky „Výpad na švédskou šanci" a „Zničení švédské šance" se letos odehrají na Kraví hoře.

„Proč na Kraví hoře? Důvody jsou dva: podle historických pramenů byla právě Kraví hora tím strategickým místem, odkud Švédové odstřelovali Brno, a druhým důvodem je skutečnost, že bitevní scéna vedená parkem Kraví hora bude pro diváky atraktivnější a přehlednější, než dobývání Špilberku z jeho strání a hradeb," vysvětluje vedoucí programového oddělení TICmB Jiří Mottl.

Program oslav Dne Brna 2015 začne v pátek 14. srpna dopoledne dobovým jarmarkem na náměstí Svobody. V programu vystoupí i šermíři a kejklíři. Na pódiu na náměstí Svobody se v 15 hodin uskuteční slavností zahájení Dne Brna, v 18 hodin nástup městské hotovosti (Společnost 1645) a následně pochod centrem města.

U příležitosti oslav Dne Brna se budou v pátek 14. srpna od 17 do 21 hodin konat v Labyrintu pod Zelným trhem Netradiční prohlídky podzemí, které budou spojené s dobovou hudbou a ochutnávkou z nabídky Moravské banky vín v podzemní krčmě.

Hlavním dnem oslav bude sobota 15. srpna. V 11 hodin pozdraví vojsko a diváky na náměstí Svobody primátor města Brna Petr Vokřál a brněnský biskup mons. Vojtěch Cikrle. Představí se šermířské skupiny, například Bravo team Libora Olšana, který se specializuje na šerm ve scénické podobě, a ve 14 hodin vyrazí vojsko z centra města na Kraví Horu.

Programovým vrcholem oslav Dne Brna budou na Kraví hoře komponované bitevní ukázky „Výpad na švédskou šanci" – v 16 hodin a „Zničení švédské šance" – v 20.30 hodin a ohňostroj s názvem „Poslední útok na Brno" – ve 21.15 hodin.

V sobotních večerních hodinách se program oslav Dne Brna přesune také do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kde bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle celebrovat pontifikální bohoslužbu Na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna. Při mši vystoupí Dómský smíšený sbor Brno a Bfs Beseda brněnská (varhany Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař).

Třídenní oslavy Dne Brna zakončí v neděli 16. srpna v katedrále sv. Petra a Pavla pontifikální bohoslužba kardinála Dominika Duky. Při mši zazní koncert D DUR (op. 86) Antonína Dvořáka pro smíšený sbor a varhany.


Švédi na Špilberku

Jako součást akce Den Brna 2015 připravilo Turistické informační centrum města Brna ve spolupráci s Muzeem města Brna komentované prohlídky hradu s názvem „Kterak Švédi nedobyli Brno". Prohlídky se uskuteční v sobotu a v neděli v 11, ve 13, v 15 a v 17 hodin.