Město nadále podporuje kompostování

Další krok k ekologičtější likvidaci odpadu udělalo město Brno. Celkem pro zájemce pořídí 200 kompostérů za zhruba 480 tisíc korun. Cílem je snížení množství směsného komunálního odpadu a podpora domácího a komunitního kompostování.

V období 2009 až 2012 byl v rámci mezinárodního projektu MINlWASTE realizován „Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín", kdy byly do nemovitostí přidělovány zdarma plastové kompostéry. V rámci udržitelnosti projektu MINIWASTE má statutární město Brno do 5 let po ukončení projektu rozmístit na svém území 3000 individuálních kompostérů, 120 komunitních kompostérů a proškolit v technice kompostování 400 osob.

„V první fázi byl realizován nákup 500 individuálních kompostérů (objem 400 litrů) a 30 ks komunitních kompostérů (objem 900 litrů). V rámci prodeje byl zaznamenán zájem o kompostéry objemu 900 litrů, a to i k rodinným domům. Na základě požadavků občanů byl realizován výběr dodavatele kompostérů většího objemu," upřesnil mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. (red)