Městské společnosti zveřejní své smlouvy

Jednou z hlavních priorit města je zvýšení transparence města i jeho společností. Již dnes mohou občané žádat městské obchodní společnosti o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k tomu, že tyto žádosti jednak zatěžují administrativní aparát společnosti a jednak mohou na občana působit obstrukčně, chceme proaktivně přistoupit ke zveřejnění informací, které by společnosti na základě žádosti tak jako tak musely v rámci zákona poskytnout.

Tento materiál je součástí naplnění bodu Datová otevřenost, který je součástí schválené Informační strategie města Brna. Při technickém řešení se OMI MMB bude v maximální možné míře snažit využít existujících licencí a systémů, nicméně v případě potřeby může být nutné vypsat výběrové řízení.

Na portálu bude vytvořena knihovna, do které bude možné ukládat libovolné dokumenty spolu s požadovanými metadaty. Zástupcům všech městských společností bude zřízen přístup pro zápis i čtení a po úpravě vnitrofiremních procesů na řízení dokumentů bude jejich povinností ukládat dokumenty vymezené tímto nařízením také do této knihovny.

Termín plnění úkolu je podmíněn úspěšným výběrovým řízením na dodávku potřebných služeb. „Budeme se samozřejmě primárně snažit využít stávající prostředky Odboru městské informatiky, nicméně se může stát, že bude potřeba některé komponenty vyvinout na míru, případně dokoupit. Na jejich identifikaci budeme pracovat, zatímco městské společnosti budou upravovat své vnitřní procesy, takže zpoždění by nastat nemělo," doplnil Jiří Ulip, radní města Brna pro informatiku a otevřenost. (red)