Trolejbusy pojedou až do terminálu Bystrc-ZOO

Město Brno zahajuje prodloužení trolejbusové tratě do terminálu Bystrc-ZOO, kde bude zřízena trolejová vratná smyčka. Tímto krokem dojde nejenom k většímu komfortu pro cestující, ale zároveň se výrazně zkrátí přestupní vzdálenosti pro trolejbusy v obou směrech (Bystrc – ul. Černého a Královo Pole – nádraží).

Nová trasa dvoustopého trolejového vedení je navržena v délce cca 280 m. Jako zastávka trolejbusů v prostoru terminálu bude využita stávající autobusová zastávka při východní hraně terminálu, a to pro oba směry.


Detailní informace připravované stavby

Předmětem stavby je vybudování nového vedení trolejbusové stopy z prostoru stávající tratě na ulicích Odbojářská–Obvodová do prostoru terminálu IDS Bystrc-ZOO, kde bude zřízena trolejová vratná smyčka. Nové trolejové stopy budou připojeny na stávající ve výhybkách v prostoru ulice Odbojářské před jejich odbočením směrem k náměstí a terminálu. Spojovací ulicí (už náměstí 28. dubna) v délce cca 100 m jsou vedeny do prostoru vlastního terminálu, kde vytvoří vratnou smyčku. Navržené řešení umožní směrové vedení trolejbusů z vlastního náměstí do prostoru terminálu, ale také vedení původních tratí do smyčky Černého v sídlišti Brno-Bystrc, z prostoru terminálu zpět do centra města nebo dále do smyčky Černého. V opačném směru bude možno vést trolejbusovou dopravu ze smyčky Černého před terminál IDS do centra města, případně přímo do centra bez odbočení do terminálu.