Janáčkovo divadlo dostane novou fasádu

Město Brno pokračuje v opravách kulturních institucí. Novou fasádu dostane Janáčkovo divadlo, přičemž součástí investice budou také vnitřní technologie. Zhotovitelem akce bude společnost PS Brno, s. r. o., která dílo předá za 300 dnů. Opravy Janáčkova divadla proběhnou za plného provozu, výjimkou je repase tahového systému, která bude trvat 40 dní. Díky společné snaze města Brna a zhotovitele dojde k repasi ještě v průběhu divadelních prázdnin. Celkové náklady činí 44 milionů korun.

Při rekonstrukci fasády bude opraven zavěšený travertinový obklad Janáčkova divadla včetně nezbytného doměření a stavebně-technického průzkumu. „Po 50 letech existence stavby začínají obkladové desky odpadávat, praskat a deformovat se, což ohrožuje návštěvníky a kolemjdoucí," upozornil mluvčí magistrátu Pavel Žára. Kotvení zavěšeného kamenného pláště je provedeno pomocí ocelové výztuže, která je zkorodovaná a její statická funkce je značně oslabená následkem působení vzdušné vlhkosti, exhalací a dynamického působení okolní dopravy. Jak ukázala kontrola, nutná je i oprava akumulátoroven a místností usměrňovačů akumulátoroven Janáčkova divadla. Bylo totiž zjištěno, že oba akumulátory jsou už za svojí životností – baterie byly nainstalovány v květnu 1992, a jsou tedy v provozu již 23 let.

(red)