Brno má dvě nové ulice a jeden park

Město Brno pojmenovalo dvě nové ulice a jeden park. Po manželích Josefu a Elišce Suchých nese tak jméno nejen nová maloměřická ulice, ale po Elišce Suché, která se stala ochránkyní odkazu svého muže, básníka a literáta, byl rovněž pojmenován i zdejší park. Eliška Suchá totiž navíc působila v letech 1996-2000 také jako maloměřická místostarosta.

Nová ulice, která je vlastně prodloužením stávající Včelařské v Útěchově, nese pro změnu jméno podle přírodního prostředí. Pracovní skupina rozhodovala mezi dvěma návrhy, Bezinková a Jilmová. Nakonec byla schválena Bezinková, protože v blízkosti se vyskytují keře černého bezu.

(red)