Sochy dvou andělů se vrátí na Loretánskou kapli

V sobotu 6. června 2015 dojde v časných ranních hodinách (od 6 do 10 hod.) k instalaci kopií soch dvou andělů na průčelí Loretánské kaple při kostele sv. Janů v Brně. Kopie byly vytesány akademickým sochařem Václavem Fridrichem z božanovského pískovce. Originály soch byly sneseny v roce 1996 z důvodu jejich havarijního stavu.

Vrácení soch na jejich původní místa na fasádě je pokračováním společného úsilí Řádu minoritů a města Brna o rehabilitaci významné kulturní památky. V roce 2011 už byly na průčelí vráceny sochy archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.

(red)