Socha básníka Skácela vznikne podle návrhu Jiřího Sobotky

0018916Výtvarná soutěž o ztvárnění sochy básníka, spisovatele a překladatele Jana Skácela má již svého vítěze. Rada města Brna vyhlásila v úterý 26. května 2015 pořadí výtvarné soutěže. První místo obsadil návrh č. 33 autora akademického sochaře Jiřího Sobotky,

Vítězný návrh je koncipován jako stylizovaný portrét básníka Jana Skácela, jehož tvar je definován vrstvami k sobě svařených nerezových trubek. Celkové pojetí je silně ovlivněno současnou estetikou 3D modelování, která se dnes dostává ke slovu nejen v oblasti sochařství, ale především v odvětví produktového designu. „S realizací díla se počítá v roce 2016," upřesnil mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Do uzávěrky soutěže na ztvárnění sochy Jana Skácela 30. března 2015 přišlo 44 návrhů (2 návrhy byly porotou vyřazeny). Předpokládaný finanční limit na realizaci sochy je stanoven ve výši 2,5 mil. Kč (bez DPH): Podmínkou veřejné soutěže bylo určení, že socha nemůže být zhotovena z bronzu. (red)

Foto: Archív MMB