IT pro holky? Šance pro konec prázdnin i do života

Ideální zaměstnání pro ženy, které lze skloubit s rodinou? Práce, připomínající charakterem s mírnou nadsázkou třeba háčkování? Anebo, ale to jen pod čarou, široká nabídka perspektivních mladých mužů k výběru? Ke správné odpovědi na všechny tyto tři otázky vede jediná cesta: studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Žačky základních škol a studentky gymnázií se o tom mohou samy přesvědčit na další běhu Letní počítačové školy FIT, kterou fakulta pořádá na konci srpna a počátkem září. Volná místa ještě jsou, ale je potřeba si pospíšit.

Letní škola FIT se koná letos již po šesté. „Ženský pohled je v informatických oborech velmi užitečný. Řada velkých firem, jako IBM, Microsoft, Red Hat a jiné mají ve své personální strategii vyrovnávání převahy mužů a zájem o absolventky IT je velký. Jejich nedostatek často řeší rekvalifikací uchazeček bez původního vzdělání v informačních technologiích," tvrdí vedoucí letní počítačové školy Jan Maxmilián Honzík, který stál u zrodu celé myšlenky. Hlavním cílem letní školy je ukázat, že počítače jsou zajímavé a prostředí fakulty mimořádně kvalitní a vyspělé. „Přestože počet studujících dívek na naší fakultě mírně roste, stále se obecně ženy věnují technickým oborům méně než bychom chtěli," dodal Honzík.

Týdenní kurzy navíc každý rok nabízejí dívkám vedle zvládnutí základů programování, tvorby webových stránek či zpracování videa a zvuku rovněž velmi zajímavé novinky. Letos si i díky sponzorům, kteří FIT VUT pomáhají, děvčata budou v letní škole pro středoškolačky moci sestavit vlastní digitální hodinky, absolvují kurz fotografování a následného zpracování digitálních snímků a vyzkoušejí si s experty z biometrické laboratoře základy daktyloskopie. „Mimo to jsme pro účastnice školy připravili řadu nepovinných soutěží, v nichž mohou vyhrát velmi atraktivní ceny," podotkl Honzík. Poplatek za kurz činí 400 korun a zahrnuje rovněž stravování.

Kurz určený mladším děvčatům ve věku asi od 13 do 16 let se koná poslední prázdninový týden. Pro středoškolačky je pak vyčleněn první týden školního roku – podrobnosti lze najít na stránkách www.fit.vutbr.cz/holky. Bonusem navíc je pro gymnazistky certifikát, který slouží jako potvrzení pro jejich stávající školu, aby jim kurz započítala jakou součást praktické výuky. Střední školy již po několik let chápou letní počítačovou školu v prvním týdnu školního roku jako součást odborné přípravy a své studentky uvolňuji z výuky.

Text: sal