Brno bude mít svoji jezdeckou sochu

Po dlouhém čekání padlo definitivní rozhodnutí: Brno bude mít svoji jezdeckou sochu. Jejím autorem bude na základě vítězného soutěžního návrhu, podaného ve výtvarné soutěži vyhlášené v roce 2012, akademický malíř Jaroslav Róna. Ten již splnil veškeré legislativní a nutné úkony k tomu, aby ve středu 17. července 2013 schválila Rada města Brna smlouvu o dílo.

Jezdecká socha, odlitá z bronzu, bude vytvořena jako alegorie Odvahy, na počest moravského markraběte Jošta Lucemburského. „Město Brno tak definitivně dokončí rekonstrukci Moravského náměstí, kde jsou již zastoupeny v podobě výtvarných děl všechny tzv. platónské ctnosti," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. Skulptura vyroste u jihozápadního nároží kostela sv. Tomáše při ústí ulice Rabínovy.

Výška sochy od povrchu dlažby po nejvyšší bod přilby jezdce bude činit cca 650 centimetrů, hrot kopí se bude tyčit ještě o asi metr a půl výše. Socha bude samonosná, vyztužená vnitřní ocelovou konstrukcí, usazená ocelovými trny na již v místě instalovanou žulovou platformu spočívající na betonovém základu.

Jezdecká socha by měla Moravské náměstí zdobit nejpozději od 31. října 2015. Celkové náklady jsou vyčísleny přibližně na 6,9 milionu korun včetně DPH.

Text: red