Vedení Brna a veletrhů se shodují na budoucnosti

Primátor statutárního města Brna Petr Vokřál považuje za jednu z programových priorit dořešení nabytí většinového majetkového podílu ve společnosti Veletrhy Brno, a. s., poté, co většinový vlastník Messe Düsseldorf potvrdil záměr z akcionářské struktury společnosti vystoupit.

Se svým protějškem, primátorem města Düsseldorfu, jako s představitelem většinového akcionáře Messe Düsseldorf, se Petr Vokřál setkal, aby dojednal další komunikaci a postup. „Pro účel dalšího jednání bude zaktualizován odhadní posudek společnosti Veletrhy Brno vypracovaný poradenskou firmou PWC a bude pověřen externí poradce pro jednání s Messe Düsseldorf. V rámci magistrátu města Brna bude zřízena expertní pracovní skupina, která bude připravovat veškeré právní a ekonomické podklady kolektivním orgánům města Brna pro jejich další rozhodování. V měsíci březnu proběhne výměna zástupců města v orgánech společnosti Veletrhy Brno. Vedení města a vedení Veletrhů Brno, a. s., jsou v pravidelném pracovním styku," shrnul další postup mluvčí magistrátu Pavel Žára.

„Město Brno má zájem na dalším posílení veletržního průmyslu v Brně, které patří k významným veletržním městům Evropy. Rozhodnutí Messe Düsseldorf z brněnského angažmá vystoupit je třeba považovat za definitivní a současně je třeba využít opci k nabytí akcií tak, aby město neztratilo vliv a kontrolu nad strategicky důležitou společností. Ve spolupráci s vedením Veletrhů Brno chceme zvažovat optimální využití brněnského výstaviště tak, aby nebylo narušeno veletržní podnikání v Brně," řekl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Město by mělo převzít většinový podíl Veletrhů Brno co nejdříve," uvedl generální ředitel Veletrhů Brno, a. s., Jiří Kuliš. „Ukončení současného patového stavu je v zájmu všech zúčastněných stran, obou hlavních akcionářů a hlavně firmy. Jsem přesvědčen, že převedení většinového majetkového podílu na město ukončí spekulace o neveletržním využití výstaviště a bude garantovat zachování veletržních aktivit a jejich efektů, které jsou pro město nenahraditelné."

Na činnost společnosti Veletrhy Brno, realizaci veletržního kalendáře a pronájem prostor pro kongresové a firemní akce nemají jednání o změně vlastnické struktury žádný vliv. Firma má naplánovaný veletržní kalendář do roku 2018, pracuje podle ročního a střednědobého plánu.

(red)