K elektronickým zápisům do mateřinek se připojí i Brno-střed

Pro školní rok 2015/2016 se k elektronické podpoře zápisu dětí do mateřských škol přidávají také mateřinky z městské části Brno-střed. „Znamená to tedy, že pro školní rok 2015/2016 se budou elektronické podpory zápisu do mateřských škol účastnit všechny mateřské školy statutárního města Brna, což je 137 školských zařízení," upřesnil po úterním jednání brněnských radní mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Elektronická podpora zápisu dětí do mateřských škol probíhá od školního roku 2012/2013 na území města Brna a byla zavedena proto, aby učinila celý proces přijímání dětí do MŠ od podávání přihlášek, přes hodnotící kritéria pro přijetí, přehled o počtu uchazečů na jednotlivých MŠ a využití jejich kapacit transparentnějším a efektivnějším. Současně má všem zúčastněným stranám ulehčit od nadměrné administrativy a zákonným zástupcům dítěte usnadnit orientaci v rámci přijímacího řízení do MŠ. Další informace najdete na http://zapisdoms.brno.cz/

(tz)

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol v rámci elektronické podpory:
• věk dítěte
• pobyt dítěte
• docházka dítěte do mateřské školy
• sourozenec dítěte navštěvující mateřskou školu po 1. 9. 2015

Důležité fáze v průběhu elektronické podpory a jejich časové úseky jsou:
• Vydávání žádostí o přijetí do MŠ: od 2. 2. 2015
• Sběr žádostí na MŠ: 2.-3. 3. 2015
• Přijímací řízení, rozhodnutí o přijetí: od 9. 3. 2015
• Zveřejnění seznamu přijatých dětí: 2. 4. 2015