Studentům VUT v Brně pomůže s jazyky speciální software

Útočí na podvědomí, protože ví a zúročuje, jak mozek při výuce jazyka reaguje a funguje. Pro většinu laiků stále trochu sci-fi, přínos speciálního jazykového software DynEd nyní však s koncem semestru hodnotí na Fakultě elektrotechnicky a komunikačních technologií VUT v Brně. Ta světově využívaný program zakoupila jako vůbec první vysoká česká škola v rámci projektu Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně. „Software jsme zpřístupnili studentům, kteří potřebovali rychle dosáhnout potřebné úrovně ke vstupu do povinného kurzu angličtiny pro bakaláře technických studijních oborů," uvedla doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. z Ústavu jazyků Fakulty. Spolu s kolegou Mgr. Pavlem Sedláčkem nedávno v Praze v rezidenci amerického velvyslance prezentovali svoje zkušenosti se softwarem DynEd manažerům a zástupcům firem Czech TOP 100, škol, univerzit a státní správy.

„Multimediální software DynEd trénuje studenta v čtení i psaní, ale především ve dvou zbývajících aktivních jazykových dovednostech, tj. mluvení a poslech. Je neúnavný vyučující – výslovnost prostě musí student cvičit tak dlouho, dokud mu ji program nevyhodnotí na základě rozpoznávání řeči jako srozumitelnou," přiblížila Milena Krhutová. Role učitele avšak i v tomto případě zůstává stále důležitá. Osobně kontaktuje skupiny studentů, konzultuje s nimi jejich pokroky i potíže, přes mail zůstávají v neustálém kontaktu. Učitel také vidí, jak úspěšně student pokračuje a kolik času učení skutečně věnoval. Nesplní-li časové a vědomostní nároky, program ho nepustí do vyšší úrovně pokročilosti. Hlavní výhodou DynEd je časová flexibilita studia, protože student ke studiu potřebuje pouze počítač, či mobil se sluchátky a mikrofonem. Může tedy studovat téměř kdykoliv a kdekoliv podle svých potřeb.

Ústav jazyků Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně kromě kurzů angličtiny pro všechny technické obory fakulty vyučuje již třetím rokem ve svém oboru „Angličtina v elektrotechnice a informatice" na 160 studentů. V tuzemsku i v EU ojedinělý filologický obor nabízený technickou univerzitou zaujal letos na podzim i na mezinárodní konferenci Languages and the Market: Competitivenes and Employability v portugalském Estorilu a vyvolal živou diskusi o možnostech interdisciplinárních programů a zvýšené možnosti uplatnění jejich absolventů. Program „Angličtina v elektrotechnice a informatice" se opírá o mnohaletý vlastní výzkum Ústavu jazyků o angličtině jako profesním jazyce a mezinárodním komunikačním nástroji v disciplínách elektrotechnického inženýrství, informačních a komunikačních technologiích. (red)