Město pomůže lidem bez střechy nad hlavou

Město Brno ve spolupráci s Armádou spásy a Oblastní charitou Brno připravilo v těchto podzimních a zimních měsících opět systém nočních krizových center pro bezdomovce. Pomoc je určena těm lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí nebo nemohou využít nocleháren či jiných forem sociální pomoci a mohli by jinak být ohroženi na zdraví či životě. Tento model se osvědčil jako dobrý způsob prevence, každoročně zachraňuje před umrznutím nebo prochladnutím ty, kteří žijí v nedůstojných podmínkách. „Dále se osvědčil jako funkční a efektivní co do ekonomických nákladů či jiných parametrů, např. je principiálně i prakticky vhodnější, aby taková služba byla poskytována v adaptovaných budovách než v nějakých stanech apod., jak někdy činí jiná města," vysvětlil mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Celková kapacita ve všech třech zařízeních je 133 míst (CSS – 53 míst, Charita – 30 míst, Armáda spásy – 50 míst), průměrná vytíženost (za celou sezónu a všechna zařízení) byla v roce 2013 71 %, v roce 2014 57 %. Celkem systém NKC v poslední zimě využilo 627 osob, což je téměř o dvě stě lidí více než v předchozím roce. 

Noční krizová centra
1. NKC Masná 3b, Centrum sociálních služeb; 53 míst
2. NKC Mlýnská 25, Armáda spásy Brno; 50 míst
3. NKC Bratislavská 58, Oblastní Charita Brno; 30 míst

(red)