Magistrát prověřuje podpisové archy

Magistrát města Brna v současnosti provádí sčítání a prověřování oprávněných osob v rámci návrhu na konání místního referenda o poloze osobního železničního nádraží. Dle zákona má MMB na prověření podpisů zákonnou patnáctidenní lhůtu, je však pravděpodobné, že kontrola bude ukončena dříve. Jedním z důvodů je to, že nově přinesené podpisové archy petičním výborem jsou co se týče podpisů osob mnohem lépe čitelné a zpracované. Kontrolu podpisů provádí magistrát pečlivě - prověřuje totožnost každé jedné osoby se základním registrem občanů.

„Magistrát města Brna v této chvíli velice pečlivě a se vší zodpovědností prověřuje totožnost osob na podpisových arších. I přesto, že je to značně časově náročná práce, tak předpokládám, že ji ukončíme dříve, než nám stanovuje zákon," uvedl tajemník MMB Pavel Loutocký.

Co se týče projektu přestavby železničního uzlu v Brně, pak Správa železniční dopravní cesty vydala v minulých měsících konečnou verzi studie Dopracování variant řešení železničního uzlu Brno. Studie řeší jediné dvě technicky možné varianty projektu - s nádražím u řeky a pod Petrovem.

„Díky objektivnímu prověření variant v právě dokončené studii jsme se shodli na potřebě dokončení probíhajícího investičního procesu. To přispěje k cíli, který je v zájmu všech Brňanů - přestavbě uzlu v parametrech odpovídajících moderní železniční dopravě," uvedl 1. náměstek primátora Robert Kotzian.

V dopracované studii jsou odhadnuty investiční náklady obou variant, a to včetně nákladů na zapojení vysokorychlostních tratí (tzv. rychlých spojení) do nádraží. Ze studie plyne, že při očištění odhadu od nákladů na zapojení vysokorychlostních tratí stojí stavba samotného železničního uzlu v obou variantách zhruba stejně - 20 mld. Kč. Očištění od nákladů na rychlá spojení je smysluplné, neboť se jedná o rozsáhlý a dlouhodobý projekt a stát nyní začíná pracovat na jeho nové koncepci.

Nyní dokončená studie se stane podkladem pro studii proveditelnosti s multikriteriální analýzou, pro kterou právě probíhá příprava veřejné zakázky. Po jejím dokončení bude zpracován investiční záměr projektu, jehož schválení Ministerstvem dopravy bude znamenat faktické rozhodnutí státu o variantě projektu.

(tz)