Město opravuje bazén na Ponávce, pokračuje se i v Lužánkách

V těchto dnech zahájilo město Brno další investici do plavecké infrastruktury. Konkrétně se jedná o výměnu prosklené fasády plaveckého bazénu Ponávka, která začala v druhé polovině července 2014 s celkovou investicí z rozpočtu města ve výši 1,8 mil. Kč. Součástí oprav je také renovace prosklení hlavního vstupu. Práce by měly být dokončeny nejpozději do 25. srpna 2014.

Lázně Ponávka neboli tzv. Charlottiny lázně (lidově Šarlotinky) byly založeny v r. 1885 a pojmenovány podle Charlotty Belgické (1840–1927), manželce císaře Maxmiliána I. Mexického. Lázně byly vybaveny elektrickým osvětlením a svojí podstatou se jednalo o římské a sprchové lázně. Uvnitř byl k dispozici na tehdejší poměry velký mramorový bazén o rozměrech 20 x 8 m, který měl zajištěn stálý přítok a odtok vody. Teprve o několik desítek let později byl vybudován dnes již běžný 25m plavecký bazén.

„Když jsme v roce 2009 začali vyjednávat o vykoupení Lužánek od soukromého vlastníka zpět pod správu města, nebyla plavecká infrastruktura ve městě na dobré úrovni. Měli jsme před sebou opravu Lužánek, výstavbu nového aquaparku a opravu menších plaveckých bazénů. Musím říci, že za poslední čtyři roky jsme investovali desítky milionů korun do oprav, a dnes mohu konstatovat, že plavecká veřejnost má v Brně slušnou nabídku," řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Práce v letním období probíhají také na těchto bazénech:

Bazén za Lužánkami
Město Brno pokračuje také v postupné opravě plaveckého bazénu za Lužánkami. V průběhu letošních prázdnin budou opraveny vstupní dveře (360 tis. Kč), technologie potrubí (380 tis. Kč) a v nejbližších dnech bude odstartována veřejná soutěž na opravu tzv. západní terasy.

Lázně Rašínova
V městských lázních na Rašínově ulici se momentálně provádí výměna tzv. odbavovacího systému (480 tis. Kč), aby byl plně propojen se všemi středisky ve správě městské společnosti STAREZ-SPORT, a. s. V r. 2013 zde bylo vybudováno nové wellness a posilovna za 0,5 mil. Kč.

Aquacentrum Kohoutovice
Město Brno zde připravuje úpravu vnitřního prostoru. Jde zejména o oddělení bazénu a šaten, aby nedocházelo k úniku tepla. Odhad nákladů 450 tis. Kč. Bazén byl otevřen v r. 2010 s celkovou investicí 220 mil. Kč.

Další informace

Sportareál Družstevní v Řečkovicích
V květnu 2014 zde bylo otevřeno nové relaxační centrum s celkovou investicí 6 mil. Kč, ve které je příspěvek města 1,8 mil. Kč. Tento bazén byl zpřístupněn veřejnosti v červnu 2010 s tím, že na jeho výstavbu přispělo město Brno částkou 20 mil. Kč (celková investice 65 mil. Kč).

Plavecký bazén za Lužánkami

Počátkem roku 2010 město Brno odkoupilo od soukromého vlastníka za 19 mil. Kč zdevastovaný 50metrový bazén Lužánky, stabilizovalo jeho provoz a zahájilo neodkladnou a postupnou rekonstrukci. V celkovém součtu bylo v letech 2010–2013 investováno do Lužánek již přes 23 milionů korun.

- rok 2010: byla opravena střecha, do které zatékalo (2,4 mil. Kč), byla vyměněna prosklená fasáda bazénu (7,1 mil. Kč), zrekonstruovány sprchy žen (0,5 mil. Kč) atd.
- rok 2011: byly opraveny např. prosklené vstupní stěny do bazénu z prostoru sprch žen a mužů, vnitřní osvětlení stropu bazénového tělesa, prostory WC žen a mužů ve vstupní hale atd. To vše za téměř 5 mil. Kč.
- rok 2012: největší investicí byla úprava vstupních prostor pokladního systému a oprava šatnových skříněk a převlékacích kabin (2,9 mil. Kč), celkově byly v tomto roce realizovány opravy za 5,8 mil. Kč.
- rok 2013: opraven hromosvod střechy bazénu za 0,5 mil. Kč, obklady stěn sprch mužů a žen.
- rok 2014: oprava vstupních dveří (360 tis. Kč), technologie potrubí (380 tis. Kč) a rekonstrukce tzv. západní terasy.

(tz)