V Česku vzniknou centra pro léčbu chorob srdečního svalu. Pomohou desítkám tisíc lidí

Srdeční selhání spojené s dušností, kolaps a v nejhorším případě i náhlá smrt. To všechno mohou způsobit tzv. kardiomyopatie – nemoci srdečního svalu. V Česku se týkají desítek tisíc lidí, řada z nich ale vůbec netuší, že je má. Tato závažná onemocnění, mnohdy genetického původu, jsou totiž často dlouho bezpříznaková, a když se objeví, je to nečekané. Podchytit nemocné včas, nasadit jim léčbu a zabránit zbytečným úmrtím pomůže 10 nově vznikajících center pro léčbu hypertrofické kardiomyopatie. V Brně budou fungovat v obou fakultních nemocnicích.

„Kardiomyopatie jsou onemocnění srdečního svalu, která jsou často vrozená. Mají řadu projevů i forem," říká přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze  Aleš Linhart. Kardiomyopatie lékaři obvykle zachytí náhodně, například na základě EKG provedeného v rámci preventivní prohlídky u praktika. Pokud pacienti začnou mít potíže, bývá někdy na léčbu pozdě. „Mohou náhle zemřít nebo zkolabují a musíme je resuscitovat. To nás straší nejvíc. Proto chceme tyto jedince podchytit včas a nebezpečným situacím předejít. V pozdějším věku pak mohou kardiomyopatie vést k srdečnímu selhání. Pacienti jsou dušní a nevýkonní a objevují se u nich například poruchy srdečního rytmu," vysvětluje prof. Linhart.

Síť nově vznikajících center je určena pacientům s tzv. hypertrofickou kardiomyopatií, při níž dochází ke zbytnění srdečního svalu. Centra pokryjí celou Českou republiku. „Diagnostika kardiomyopatií, které jsou spojeny s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti, není jednoduchá. Specializovat se na ni bude 10 nových center. Pacienti se díky diagnostickým zkušenostem týmu a léčebným možnostem dostanou k moderní léčbě, která se nyní dostává nově do praxe, včas. Správné ‚vytipování' pacientů je důležité i proto, že se jedná o poměrně nákladnou terapii. Sledování nemocných na této terapii také není úplně snadné," říká  Jan Krejčí, přednosta I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a zároveň předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti.

„Kardiologové budou mít v těchto centrech k dispozici pokročilé zobrazovací metody. Kromě základních, jako je echokardiografie a EKG, tak budou moci u rizikových pacientů provést také CT vyšetření, magnetickou rezonanci srdce, případně endomyokardiální biopsii. V centrech se bude využívat spolupráce i s lékaři ostatních specializací, jakými jsou genetika, biochemie, radiologie a další," doplňuje Radek Pudil, zástupce přednosty I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nově vzniklá centra tak poskytnou pacientům komplexní péči. Ta zahrne i genetické testování rodinných příslušníků nemocných, aby se u nich předešlo případným komplikacím a minimalizovalo riziko náhlého úmrtí. Pomoci jim může například implantace defibrilátoru, který dokáže zvrátit těžké poruchy srdečního rytmu. „Léčba kardiomyopatií je u nás dostupná, zdaleka ne všichni pacienti se k ní ale dostanou. Nelze ji vždy poskytnout v terénu, proto usilujeme o to, aby byla centralizovaná. O vzniku nových center v současné době jednáme se zdravotními pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví a fakultními nemocnicemi," uzavírá prof. Linhart.

(tz)