Radní deklarovali záměr jednat o převodu chodu Nemocnice Milosrdných bratří na Konvent

Již řadu let probíhají jednání mezi městem Brnem a Hospitálskám řádem sv. Jana z Boha – Milosrdnými bratry (dále Konvent) o tom, jak by mělo do budoucna vypadat fungování Nemocnice Milosrdných bratří. V posledních měsících se intenzivně řeší podrobnosti převodu nemocnice, která je v současnosti příspěvkovou organizací města, na Konvent. 

„Převod je právně velmi složitá záležitost. Je nutné ošetřit řadu oblastí, od právní kontinuity přes pracovněprávní vztahy po spolupráci s pojišťovnami, a to vše s jediným záměrem: aby se to negativně nedotklo pacientů," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Převzetí nemocnice Konventem je podmíněno tím, že bude zajištěna zdravotní péče, kterou tu vyhledávají desítky tisíc lidí nejen z Brna, ale i okolí. Jen dětí se tu každoročně narodí kolem dvou tisíc. Tyto záruky ze strany Konventu máme a naše (...) usnesení má být vyjádřením vstřícného stanoviska zase ze strany města," popsala neuvolněná zastupitelka pro oblast zdravotnictví Dagmar Seidlová.

Nemocnice Milosrdných bratří byla založena v roce 1747. Jde o nejstarší souvisle fungující nemocnici na Moravě a po pražské Nemocnici na Františku druhou nejstarší v Česku.

Postupem času se areál při ulici Polní rozvíjel až do roku 1948, kdy byly budovy nemocnice a kláštera zestátněny. V roce 1989 nastala obnova fungování řádu Milosrdných bratří, kterému byly o rok později navráceny v té době existující budovy nemocnice. Tehdy řád pronajal nemocnici za symbolickou cenu městu Brnu. V roce 1993 byla zřízena příspěvková organizace města Brna, která nemocnici provozuje dodnes.

Nemocnice Milosrdných bratří – majetkové poměry
1. Hlavní budova – patří konventu, který má ke svému majetku přístup. Některé prostory zde pronajímá i dalším subjektům, nejen městu.
2. Nový pavilon – město Brno (na pozemcích konventu).
3. LDN – město Brno (na pozemcích města Brna).
4. Rehabilitace – město Brno (na pozemcích města Brna).
5. Stravovací provoz – město Brno (na pozemcích města Brna)