Město opět podpořilo talentované doktorandy

Brno se dlouhodobě profiluje jako město vědy, vzdělávání a inovací. Také proto pravidelně uděluje talentovaným doktorandům stipendium v programu Brno Ph.D. Talent. Letos toto ocenění získalo 14 žen a 11 mužů, kteří usilují o významné objevy v přírodních a technických oborech.  Vítězové vzešli z dvoukolové soutěže, v níž obhajovali své studijní a vědecké záměry. Díky jejich práci může svět v příštích letech udělat obrovské pokroky, ať už jde o výzkum nádorových onemocnění, zubních tkání, či o oblast programování.

„Podporu přírodovědně a technicky zaměřených studentů považuje město Brno za důležitý cíl. Díky stipendiu Brno Ph.D. Talent dostává každý z nich příležitost své nadání využít a měnit svět kolem sebe k lepšímu," uvedla zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

„Vědecká stipendia udělovaná městem Brnem pomáhají k tomu, aby vybraní studenti rozjeli svoji vědeckou dráhu a byli na ní úspěšní. Všichni soutěžící skýtají velký potenciál a je skvělé, že svůj výzkum spojili právě s místními institucemi," vyzdvihla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Díky programu Brno Ph.D. Talent každoročně získává 25 doktorandů stipendium ve výši 330 000 korun, které je rozloženo do tří let. V součtu tak Brno dává na podporu více než 8 milionů korun. Ocenění studenti a studentky navíc dostávají i další příležitosti se vzdělávat díky doprovodným přednáškám či školením. Stipendia poskytuje město již od roku 2009 a realizaci programu zajišťuje organizace JCMM, z. s. p. o.

Patnáct vítězů působí na Masarykově univerzitě, 9 na VUT v Brně a jeden na Mendelově univerzitě v Brně. Nejvíce z 25 podpořených doktorandů a doktorandek studuje na Přírodovědecké fakultě MU (9), mezi další úspěšné instituce patří CEITEC MUNI a Lékařská fakulta MUNI, CEITEC VUT nebo například Fakulta strojního inženýrství VUT. Ocenění studenti pochází z České republiky, ze Slovenska, ale také z Běloruska, Maďarska nebo Iráku.

Slavnostního předávání stipendií se mimo jiné účastnil také Jan Křetínský, který v programu uspěl před 15 lety se svým projektem formálních metod pro analýzu a verifikaci komplexních systémů. Jeho úspěšná vědecká kariéra a zahraniční působení jsou důkazem, jak velký smysl má realizace tohoto programu.

Medailonky stipendistů najdete na https://www.jcmm.cz/projekt/brno_phd_talent/.

(mmb)