Lvov a Záhřeb. Brno se chystá uzavřít partnerství s dalšími dvěma evropskými městy

Řadu měst, se kterými si Brno vyměňuje zkušenosti, ale také sdílí například kulturní nebo sportovní zážitky, rozšíří Lvov a Záhřeb. 

„S oběma městy už několik let spolupracujeme na různých úrovních a smlouva o partnerství je formálním krokem potvrzujícím tyto přátelské vazby. Vztahy se Lvovem jsme navázali už před válkou, ale ruská agrese ještě upevnila vzájemnou důvěru, a tak například do Lvova stejně jako do našeho oficiálního partnerského města Charkova mířila z Brna humanitární pomoc," připomněla vypravení několika vlaků a kamionů především se zdravotnickým materiálem, potravinami a hygienickými potřebami primátorka města Brna Markéta Vaňková.


SPOLUPRÁCE SE LVOVEM

Kontakty byly navázány nejen na úrovni komunální, ale i v oblasti kultury, architektury, životního prostředí a sportu.
V Brně byly umožněny rezidenční pobyty lvovských autorů (ve spolupráci s bývalou ředitelkou Českého centra na Ukrajině Lucií Řehoříkovou), proběhla debata „Neviditelná Ukrajina" pod taktovkou Centra experimentálního divadla, mladí florbalisté přijeli na turnaj do Brna, spolu s Ukrajinskou iniciativou jižní Moravy město podpořilo projekt Virtuální administrátor, díky němuž lidé zde snadněji vyřeší úřední záležitosti na Ukrajině.

Zájem o spolupráci s partnerskými organizacemi ve Lvově vyjádřily i další subjekty a instituce v Brně (TIC, DuMB aj.).


SPOLUPRÁCE SE ZÁHŘEBEM

Vzájemné vztahy města Brna s městem Záhřeb jsou dlouhodobé, a to již z období před rokem 1989. Po sametové revoluci se utlumily, ale v poslední době, a to především díky neúnavné činnosti honorárního konzula Chorvatska v Brně a zároveň brněnského zastupitele Michala Chládka, se úspěšně obnovily. Už nějakou dobu probíhá mezi oběma městy výměna zkušeností v oblasti technické infrastruktury, odpadového hospodářství, dlouhodobě spolupracují MdB a Divadlo komedie v Záhřebu. Kontakty jsou rovněž navázány s našimi krajany sdruženými v tamní České besedě. Velký potenciál spolupráce skýtá například také oblast školství a sportu.

(mmb)