Druhá stanice vysokorychlostní železniční trati bude na Vídeňské

Přípravy vysokorychlostní trati Praha–Brno–Břeclav znamenají i nutnost umístit železniční stanice v Brně. „Dnes jsme řešili návrhy, které vyplynuly z územní studie. Její zpracování zadal Jihomoravský kraj ve spolupráci se Správou železnic, Ministerstvem dopravy a městem Brnem, protože bylo důležité prověřit zejména dopad vzniku další zastávky na vysokorychlostní trati na Brno a jeho okolí," nastínil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Nové brněnské hlavní nádraží, jehož projekt se nyní připravuje, plně vyhovuje nárokům vysokorychlostní trati, proto se počítá s jejím zapojením v uzlu. Bude tak primárním terminálem vysokorychlostních tratí v Brně.

Územní studie byla vypracována ve více variantách a radní se shodli na podpoře varianty A – Vídeňská. „Terminál na Vídeňské bude mít sekundární roli a nebudou v něm stavět všechny vlaky. Teď bude důležité vypracovat další stupně projektové přípravy. Soustředíme se na studii technického návrhu napojení terminálu. Tyto dokumenty objasní napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a následně by měla být vyhlášena soutěž na architektonicko-urbanistický návrh terminálu, která bude pod taktovkou Správy železnic," objasnil Petr Kratochvíl.