Nový výzkum odhalí skrytá zdravotní rizika z předmětů každodenní potřeby

Endokrinní disruptory (ED) jsou chemické látky, které jsou obsaženy v produktech denní potřeby a mohou narušovat a poškozovat lidský hormonální systém. Proto centrum RECETOX Masarykovy univerzity vstoupilo do evropského výzkumného projektu ENDOMIX, koordinovaného Helmholtzovým centrem pro výzkum životního prostředí (UFZ) v Německu. Projekt byl oficiálně zahájen 1. ledna a jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní informace o tom, jak expozice těmto látkám ovlivňují lidské zdraví a zároveň přinést doporučení, jak se těmto chemikáliím v co nejvyšší míře vyvarovat a minimalizovat tak zdravotní rizika.

ED jsou všudypřítomné látky, které se do našeho těla mohou dostat potravou nebo pitím, vstřebat se kůží nebo je můžeme vdechovat v podobě drobných částic. "I když jsou dávky chemických látek, s nimiž přicházíme do styku, nízké, dochází k jejich dlouhodobému působení, které může mít vážné následky na naše zdraví," říká prof. Ana Zenclussen, vedoucí oddělení environmentální imunologie v UFZ. Nebezpečí pak představují zejména směsi těchto chemických látek, jejichž dopad na hormonální systém budou výzkumníci zkoumat, modelovat a hodnotit.

Cílem projektu je přinést odpovědi na to, jak tyto látky působí na naše zdraví, jaká onemocnění mohou způsobit či urychlit, nebo kde a jak přesně tyto látky v těle působí. Výzkum se zaměří také na to, jak směsi těchto látek ovlivňují imunitní systém, a to zejména na jejich roli při chronických onemocněních, jako jsou astma, alergie, poruchy reprodukce a metabolická onemocnění.

Počáteční fáze projektu proto zahrnuje také analýzu biologických vzorků. Masarykova univerzita k ní přispívá vzorky ze svých dlouhodobých populačních studií. „Faktory ovlivňující zdraví dětí sledujeme už od roku 1991, kdy do naší studie ELSPAC vstoupilo skoro 7 tisíc těhotných žen z jihomoravského regionu a umožnilo sledovat zdraví svých dětí až do dospělosti", říká ředitelka centra RECETOX Jana Klánová. „S těmito rodinami spolupracujeme dodnes, ale v posledních letech jsme začali studovat i generaci jejich dětí." Vědci z MU měří v krvi a moči sledovaných jedinců hladiny toxických látek a studují vztah mezi chemickou expozicí a zdravím populace. V projektu ENDOMIX se zaměří na mladé dospělé z původní kohorty ELSPAC i na předškolní děti ze studie „nové generace" (The Next Genaration, TNG) a budou sledovat nejen chemickou kontaminaci, ale zejména její dopady na imunitní systém.

"V rámci projektu ENDOMIX plánujeme analyzovat mikrobiom v 800 vzorků stolice od kojenců, kteří se svými maminkami již vstoupili nebo teprve vstoupí do brněnské prospektivní kohorty CELSPAC: The Next Generation. Budeme zkoumat souvislosti mezi externími expozičními faktory, jako jsou ED, a vývojem mikrobiomu v prvním roce života," uvádí vedoucí Laboratoří analýzy mikrobiomu doc. Petra Bořilová Linhartová z RECETOXu.

S využitím nástrojů umělé inteligence budou vědci zkoumat vztahy mezi výsledky z experimentů a základními příčinami stávajících onemocnění účastníků studie. Pokusí se také identifikovat možné rozdíly v efektech působení těchto látek na základě věku a pohlaví. Projekt ENDOMIX je jedinečný v detailním zkoumání působení ED a souvisejících zdravotních účinků v průběhu celého života člověka a také ve snaze připravit praktická doporučení pro lepší ochranu lidí před každodenními chemickými látkami, které mohou ovlivňovat naše zdraví.

Projekt ENDOMIX bude probíhat do konce roku 2027.