TSB obnovují na 800 stožárů ročně

Kromě postupné instalace dalších moderních a úsporných LED svítidel společnost Technické sítě Brno (TSB) dohlíží také na to, aby v pořádku byly stožáry veřejného osvětlení. Ty totiž z téměř 42 tisíc světelných míst na území města Brna tvoří asi tři čtvrtiny. Od roku 2016 do rekonstrukce světelných míst TSB investuje díky dotaci od města zhruba 60 milionů ročně. Obnovou jich tak vloni prošlo na osm stovek, stejný počet je naplánován i na rok letošní.

Určit stav stožárů, jejich životnost a vybrat ty, které potřebují nahradit, pomáhá pracovníkům městské fi rmy kromě periodických revizí už osm let rovněž speciální zařízení na měření statiky od fi rmy Mastap. Díky tomu pracovníci TSB zmapovali stav drtivé většiny všech stožárů. Po vyhodnocení parametrů získaných z měření jsou stožáry roztříděny do pěti kategorií. Z celkového počtu spadá pětadevadesát procent od první to třetí kategorie, přičemž více než dvě třetiny stožárů je ohodnoceno tou nejlepší, první. Do havarijního stavu, kdy je okamžitě nutné starý stožár nahradit novým, se jich každoročně dostane pouze několik desítek. O kondici stožáru přitom nerozhoduje pouze stáří. Měření potvrdilo, že stále v dobrém stavu zůstávají i ty starší čtyřicet let a minimálně dalších osm let mohou sloužit svému účelu.

(sal)