Centrum města bude čistší a bezpečnější

Podobně jako v jiných velkých městech, i v Brně vznikají problémy v souvislosti s pohybem a pobytem sociálně méně přizpůsobivých osob. Od začátku měsíce května soustředila Městská policie Brno značné množství svých sil zejména do prostoru před hlavním nádražím, do podchodů u nádraží, v nádražní hale, ale i v parcích a na dalších vytipovaných místech. Cílem je zajištění čistoty a pořádku v ulicích, kde dochází nejčastěji k porušování vyhlášek.

„Nádraží a jeho nejbližší okolí je vstupní branou do města. Jeho úroveň a celková čistota je jeho vizitkou, která utváří první dojem návštěvníků města," uvedl primátor města Brna Roman Onderka. „Nejde samozřejmě jen o turisty a návštěvníky, i běžní obyvatelé Brna mají nárok na bezpečné a čisté ulice, bez obtěžujících a pohoršujících individuí," dodal primátor.

Úmyslem strážníků není kohokoliv bezdůvodně vyloučit z veřejného prostoru. Na základě zákona o přestupcích a městských vyhlášek ovšem mohou postihovat narušování pořádku, popíjení alkoholu, znečišťování okolí, žebrání i rušení nočního klidu.

Městská policie zavedla stálou přítomnost hlídek před hlavním nádražím a v jeho okolí po značnou část dne. Strážníci intenzivně vykazují osoby znečišťující veřejný prostor, podnapilé nebo budící pohoršení a udělují jim sankce, případně přestupky postupují ke správnímu orgánu. Od 30. 5. rozšířily hlídky trvalou přítomnost až do pozdních večerních hodin, v nočních hodinách plynule navazuje už přibližně dva roky trvající opatření „Rozjezdy". Při něm hlídky dohlížejí na pořádek během odjezdů nočních autobusů na ostrůvcích MHD a kontrolují dodržování vyhlášek. Strážníci monitorují i prostor podchodů, nádražní haly a blízké okolí. Podle personálních možností plánuje MP rozšířit cílené a trvalé kontroly na další hodiny a výhledově u hlavního nádraží a v podchodu přibude i bezpečnostních kamer.

(tz)