Prostitutky mají dostat utrum

Město Brno hodlá zakázat na celém svém území nabízení a poskytování sexuálních služeb. Záměr města je opřen o ustálenou judikaturu Ústavního soudu týkající se obecně závazných vyhlášek o prostituci, dle které je možné ji zakázat na všech veřejných místech v obci. Ústavní soud uvádí, že „nabízení sexuálních služeb ohrožuje dobré mravy obecně a velice výrazně ohrožuje mravní výchovu dětí a mládeže...". Rada města Brna proto na své schůzi ve středu 4. června 2014 schválila nové znění vyhlášky, které nabízení sexuálních služeb zakazuje úplně.

Z minulosti má město Brno zatím platnou vyhlášku č. 15/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných prostranstvích, která obsahuje výčet ulic, na kterých jsou uvedené činnosti zakázány. Nutno podotknout, že mnohé městské části tento výčet vůbec nestanovily.

Aktualizovanou vyhlášku o úplném zákazu budou schvalovat ještě zastupitelé města Brna dne 17. června 2014.

(tz)